Now showing items 1-20 of 44

 • Analýza vybrané firmy 

  Šmída, Martin
  Cílem této práce je s využitím teoretických poznatků provést analýzu konkrétního podniku a na základě získaných poznatků jak z oblasti obecného a oborového okolí tak vnitřního prostředí podniku formulovat doporučení ...
 • Controlling v podniku EUROTEC 

  Valášek, Jakub
  Diplomová práce zhodnocuje stav systému controllingu ve společnosti Eurotec, k.s. Na základě analýzy navrhuje další vývoj systému controllingu spolu s návrhy na zavedení controllingových reportů a systému plánování.
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Vaněček, Martin
  Diplomová práce se zabývá tématem benchmarkingu jako součásti strategického řízení podniku v oblasti finanční výkonnosti. Cílem práce je prostřednictvím benchmarkingu zhodnotit relativní finanční výkonnost společnosti MESIT ...
 • M&A Performance and Economic Impact: Integration and Critical Assessment of Methodological Approach 

  Andriuskevicius, Karolis (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017-09)
  Purpose of the article is to investigate and critically discuss existing methodologies employed within the M&A performance framework. Methodology/methods: The research has been carried out as a structured assessment of ...
 • Model strategického řízení elektronického obchodu 

  Janková, Martina
  V bakalářské práci je uveden návrh možné varianty modelu strategického řízení elektronického obchodu zaměřeného především na požadavky koncového zákazníka. Předkládaná práce obsahuje teoretická východiska k systémově ...
 • Nastavení a reorganizace firemní strategie 

  Ševčík, Michal
  Diplomová práce představuje konkrétní společnost z oblasti fitness, analyzuje její mikro a makrookolí a dynamiku daného průmyslu. Zaměřuje se na možnost aplikace strategie zahraničního partnera na místní trh včetně analýzy ...
 • Nástroj pro podporu volby optimální strategie firmy 

  Adamec, Jaroslav
  Práce se zabývá teoretickými východisky pro seznámení se s produktem, firmou, konkurencí a strategiemi. Srovnává hmotné a nehmotné produkty a zkoumá vlastnosti informačního zboží. Zabývá se zákonitostmi strategického řízení ...
 • Návrh informačního systému 

  Pisarčíková, Michaela
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom manažérskeho informačného systému, ktorý je reprezentovaný súborom riadiacich panelov (dashboard) a reportov. Hlavným účelom systému je poskytnutie technologickej a informačnej podpory ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Rozsypal, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost ELEKTROINSTAL NR, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretické poznatky z oblasti marketingu. Druhá část je zaměřena na ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Procházka, David
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti Domácí dobroty s.r.o., která vyrábí a prodává sušené ovoce. Cílem práce je návrh marketingové strategie, která se týká zavedení nového produktu a rozšíření ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Hrbatová, Jana
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu podniku působícím ve vinařském odvětví. Cílem práce je návrh marketingové strategie, která se týká přechodu z výroby konvenčních vín na výrobu biovín. Součástí práce je ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti 

  Valentová, Tereza
  Bakalářská práce představuje návrh marketingové strategie společnosti ZŘUD-Masokombinát Polička, a. s., která působí v oblasti masného průmyslu a zabývá se výrobou a prodejem masa a masných výrobků. Cílem práce je zvýšení ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti ŠPORT PROGRESS 

  Maslen, Roman
  Ciežom tejto práce je navrhnúť marketingovú stratégiu pre spoločnosť ŠPORT PROGRESS, za účelom upevnenia pozície na trhu. Práca obsahuje teoretické východiská, charakteristiku podniku, analýzu súčasnej situácie a návrh ...
 • Návrh modelu Balanced Scorecard jako nástroje hodnocení výkonnosti podniku 

  Jedličková, Marie
  Diplomová práce se zabývá zpracováním návrhu Balanced Scorecard pro vybranou společnost. V teoretické části práce je provedena literární rešerše, která je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku obecně, účetní výkazy, ...
 • Návrh na zvýšení konkurenceschopnosti podniku - variantní řešení 

  Kotrčová, Štěpánka
  Diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu konkurenční strategie podniku, jenž působí v oblasti poskytování služeb souvisejících se správou nemovitostí. Nejprve jsou uvedeny teoretické poznatky související s danou problematikou. ...
 • Návrh obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. 

  Procházková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. Práce popisuje a analyzuje jednotlivé oblasti podnikání firmy, ve kterých firma působí. Nalézám proto nedostatky v těchto oblastech a následně ...
 • Návrh obchodní strategie podniku 

  Bárta, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá tvorbou obchodní strategie pro rozvoj malé firmy. Především jde o zlepšení konkurenceschopnosti a rozšíření pobočkové sítě maloobchodních prodejen se sýry. Práce je zpracována na základě teoretických ...
 • Návrh podpory řízení výroby v informačním systému 

  Hladký, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu podpory řízení výroby v informačním systému konkrétní společnosti. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu společnosti a jejího okolí je předložen ...
 • Návrh rozvoje společnosti BV computers s.r.o 

  Večeřa, Ivo
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti BV computers s.r.o.. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol – teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část je zaměřena na popis vybraných analýz, zkoumajících ...
 • Návrh strategického rozvoje společnosti působící v oblasti tanečního umění 

  Babáková, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na návrh potenciálního směru dalšího rozvoje podniku působícího v oblasti tanečního umění a tanečního sportu. Teoretická část se zabývá problematikou rozvoje a růstu společnosti a procesem ...