Now showing items 1-13 of 13

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Kotíková, Martina
  Hlavním tématem této diplomové práce je problematika hodnocení výkonnosti společnosti Agrochov Jezernice a.s. Pro sledování, měření a následné zvyšování výkonnosti byla využita metoda Balanced Scorecard. Práce se skládá ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Plachá, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti společnosti NEPA, spol. s.r.o. Teoretická část práce zahrnuje vymezení pojmu výkonnost podniku a představení přístupu k jejímu hodnocení. Dále je v této části uveden ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Koběrská, Simona
  Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení podnikové výkonnosti s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část představuje systém měření výkonnosti a teoretické poznatky získané z odborné ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím Balanced Scorecard a návrhy na její zvýšení 

  Vydržel, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu a výkonnosti společnosti Remarkplast Group a.s. s využitím konceptu Balanced Scorecard. V teoretické části práce je vymezen pojem výkonnost a popsána metodika ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím implementace Balanced Scorecard 

  Jelen, Radek
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti pomocí moderních ukazatelů, konkrétně Balanced Scorecard. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou vymezeny cíle, metody a postupy zpracování ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku využitím Balanced Scorecard 

  Furchová, Petra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku s využitím konceptu Balanced Scorecard. Teoretická část popisuje metodu Balanced Scorecard a další analýzy potřebné k měření výkonnosti. Další část práce hodnotí ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti 

  Pohlová, Aneta
  Cílem diplomové práce Hodnocení výkonnosti společnosti je navrhnout konkrétní podobu implementace Balanced Scorecard pro společnost IZOL94, s.r.o., která povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti této společnosti. ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Stojaspalová, Vendula
  Cílem diplomové práce Hodnocení výkonnosti společnosti je navrhnout podobu implementace modelu Balance Scorecard pro vybranou společnost CZECHmetal spol. s r. o., která má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Krušina, Michal
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku výkonnosti společnosti, na její hodnocení a následnou implementaci modelu Balanced Scorecard. Teoretická část práce představuje teoretické poznatky, získané odbornou ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Žůrek, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na provedení hodnocení výkonnosti obchodní společnosti s využitím Balanced Scorecard. Teoretická část práce vymezuje důležité teoretické poznatky z odborné literatury, které jsou nutným základem ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Slovácké strojírny, a. s. s využitím metody Balanced Scorecard 

  Tomalová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Slovácké strojírny, a. s. s využitím metody Balanced Scorecard a návrhem její implementace do dané společnosti. Na základě výstupů strategické a finanční analýzy ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Strojírna Oslavany, spol. s r.o. s využitím Balanced Scorecard 

  Vaněčková, Iveta
  Hlavním tématem této diplomové práce je problematika hodnocení výkonnosti společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Při následném posuzování měření a také zvyšování výkonnosti podniku byla použita metoda Balanced ...
 • Návrh implementace modelu Balanced Scorecard ve vybrané společnosti 

  Knapová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelu Balanced Scorecard a návrhem jeho implementace ve vybrané společnosti. Na základě výstupů strategické a finanční analýzy jsou pro jednotlivé perspektivy odvozeny strategické ...