Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím Balanced Scorecard a návrhy na její zvýšení 

  Vydržel, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu a výkonnosti společnosti Remarkplast Group a.s. s využitím konceptu Balanced Scorecard. V teoretické části práce je vymezen pojem výkonnost a popsána metodika ...
 • Návrh implementace modelu Balanced Scorecard ve vybrané společnosti 

  Knapová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelu Balanced Scorecard a návrhem jeho implementace ve vybrané společnosti. Na základě výstupů strategické a finanční analýzy jsou pro jednotlivé perspektivy odvozeny strategické ...
 • Návrh marketingové strategie značky Nano Snowboards 

  Vintrová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu firmy, je předložen návrh marketingové strategie, který by měl vést k vymezení se vůči ...
 • Návrh obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. 

  Procházková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. Práce popisuje a analyzuje jednotlivé oblasti podnikání firmy, ve kterých firma působí. Nalézám proto nedostatky v těchto oblastech a následně ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj existující firmy 

  Petříček, Radim
  Předmětem diplomové práce je firma IdentCORE působící na trhu identifikačních RFID médií a potisku plastových karet jakožto distributor. Hlavním cílem práce je sestavení podnikatelského plánu, identifikace tržních a ...