Now showing items 1-5 of 5

 • Konkurenční strategie firmy 

  Weberová, Martina
  Cieľom diplomovej práce je na základe externej a internej analýzy vymedziť faktory ovplyvňujúce potenciál úspešnosti reálneho výrobného podniku a navrhnúť strategické odporučenia, ktoré ponúknu manažmentu hodnotenie podniku ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Křížková, Simona
  Diplomová práce se zabývá vytvořením finančního plánu společnosti IMI International, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy finanční analýza a finanční plán, jejich základní pojmy a metody zpracování. Praktická ...
 • Oceňování majetku v podniku G.M.Corporation,s.r.o. 

  Menšík, Radovan
  Diplomová práce se zaměřuje na ocenění společnosti G.M. Corporation, spol. s r.o.. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vymezení nástrojů, které budou použity pro ocenění podniku. Praktická část obsahuje využití ...
 • Podnikatelský zaměr - založení multifunkčního sportovního zařízení 

  Zechmeister, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh podnikatelského plánu pro nově vznikající podnik – multifunkční sportovní zařízení. V první části jsou nastíněny teoretická východiska pro finančního plánování. Druhá část se zaměřuje ...
 • Posouzení objednávkového systému firmy a návrh změn 

  Zechmeisterová, Olga
  Cílem této diplomové práce je posouzení současného stavu online systému objednávek neboli softwarového tiketing nástroje vybrané společnosti za pomoci analytických metod. Na základě výsledků budou zkomponovány návrhy pro ...