Now showing items 1-20 of 47

 • Adaptace firemní strategie a změna obchodních aktivit 

  Válek, Lubor
  Diplomová práce, která nese název „Adaptace firemní strategie a změna obchodních aktivit“ pojednává o výrobní firmě – tiskárně. Práce pojednává o teoretické, ale i praktické stránce obchodních strategií s důrazem na vytvoření ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Šmída, Martin
  Cílem této práce je s využitím teoretických poznatků provést analýzu konkrétního podniku a na základě získaných poznatků jak z oblasti obecného a oborového okolí tak vnitřního prostředí podniku formulovat doporučení ...
 • Budování konkurenceschopnosti firmy 

  Kárová, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategie lyžařské školy MARO. Práce vychází ze strategické analýzy podniku (finanční analýza, analýza obecného a oborového okolí firmy, SLEPT a SWOT analýza), na základě které je navržena ...
 • Controlling v podniku EUROTEC 

  Valášek, Jakub
  Diplomová práce zhodnocuje stav systému controllingu ve společnosti Eurotec, k.s. Na základě analýzy navrhuje další vývoj systému controllingu spolu s návrhy na zavedení controllingových reportů a systému plánování.
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Vaněček, Martin
  Diplomová práce se zabývá tématem benchmarkingu jako součásti strategického řízení podniku v oblasti finanční výkonnosti. Cílem práce je prostřednictvím benchmarkingu zhodnotit relativní finanční výkonnost společnosti MESIT ...
 • Hybrid Optimization Method for Strategic Control of Water Withdrawal from Water Reservoir with Using Support Vector Machines 

  Menšík, Pavel; Marton, Daniel (Elsevier Science Publishers, 2017-05-09)
  The aim of strategic control is the effort to achieve optimal water resource management (water reservoir). Classic strategic control of water withdrawal from water reservoir are based mainly on the rules and rules curves, ...
 • Nástroj pro podporu volby optimální strategie firmy 

  Adamec, Jaroslav
  Práce se zabývá teoretickými východisky pro seznámení se s produktem, firmou, konkurencí a strategiemi. Srovnává hmotné a nehmotné produkty a zkoumá vlastnosti informačního zboží. Zabývá se zákonitostmi strategického řízení ...
 • Návrh business strategií pro oblasti stravování sdružení Party Styl 

  Kalábová, Martina
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou strategického plánování a je zpracována pro společnost podnikající v oblasti gastronomie. Jejím cílem je za pomoci teoretických poznatků a potřebných strategických analýz ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Rozsypal, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost ELEKTROINSTAL NR, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretické poznatky z oblasti marketingu. Druhá část je zaměřena na ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Procházka, David
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti Domácí dobroty s.r.o., která vyrábí a prodává sušené ovoce. Cílem práce je návrh marketingové strategie, která se týká zavedení nového produktu a rozšíření ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Hrbatová, Jana
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu podniku působícím ve vinařském odvětví. Cílem práce je návrh marketingové strategie, která se týká přechodu z výroby konvenčních vín na výrobu biovín. Součástí práce je ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti 

  Valentová, Tereza
  Bakalářská práce představuje návrh marketingové strategie společnosti ZŘUD-Masokombinát Polička, a. s., která působí v oblasti masného průmyslu a zabývá se výrobou a prodejem masa a masných výrobků. Cílem práce je zvýšení ...
 • Návrh modelu Balanced Scorecard jako nástroje hodnocení výkonnosti podniku 

  Jedličková, Marie
  Diplomová práce se zabývá zpracováním návrhu Balanced Scorecard pro vybranou společnost. V teoretické části práce je provedena literární rešerše, která je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku obecně, účetní výkazy, ...
 • Návrh na rozšíření portfolia služeb společnosti Grantech s.r.o. působící v oblasti dotačního poradenství 

  Vobůrka, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozšíření portfolia služeb společnosti GRANTECH s.r.o. Je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska. Jsou zde detailně popsány vybrané metody, ...
 • Návrh na zavedení controllingu 

  Popelková, Michaela
  Diplomová práce podává jasnou představu o pojmu controlling, analyzuje a zhodnocuje stav controllingového systému v podniku agriKomp Bohemia s. r. o. Na základě vyhodnocení analýzy navrhuje možné zkvalitnění stávajícího ...
 • Návrh na zvýšení konkurenceschopnosti podniku - variantní řešení 

  Kotrčová, Štěpánka
  Diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu konkurenční strategie podniku, jenž působí v oblasti poskytování služeb souvisejících se správou nemovitostí. Nejprve jsou uvedeny teoretické poznatky související s danou problematikou. ...
 • Návrh obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. 

  Procházková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. Práce popisuje a analyzuje jednotlivé oblasti podnikání firmy, ve kterých firma působí. Nalézám proto nedostatky v těchto oblastech a následně ...
 • Návrh opatření pro rozvoj managementu firmy 

  Kos, Václav
  Diplomová práce analyzuje soukromou stavební společnost KOS Consult s.r.o, konkrétně způsob její dosavadní pracovní činnosti, zejména pak fungování managementu ve firmě. Jsou zpracovány jednotlivé ekonomické analýzy a na ...
 • Návrh podpory řízení výroby v informačním systému 

  Hladký, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu podpory řízení výroby v informačním systému konkrétní společnosti. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu společnosti a jejího okolí je předložen ...
 • Návrh rozvoje společnosti BV computers s.r.o 

  Večeřa, Ivo
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti BV computers s.r.o.. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol – teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část je zaměřena na popis vybraných analýz, zkoumajících ...