Now showing items 1-1 of 1

  • Evaluace finanční podpory podnikání 

    Gregor, Štěpán
    Cílem práce je analýza finanční podpory podnikání malých a středních podniků se zaměřením na Společný regionální operační program, jako nositele regionální podpory, financovaného ze zdrojů Evropské unie a následný výčet ...