Now showing items 1-1 of 1

  • Studie nákupní strategie podniku 

    Fargašová, Dominika
    Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu nákupní strategie firmy vedoucí k identifikaci prostorů pro zlepšení nákupu firmy. Cílem práce je návrh nové strategie nákupu se zaměřením na zakázky. Na základě analýzy ...