Now showing items 1-3 of 3

 • Strategické řízení elektronického obchodu firmy 

  Kosíř, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem strategického řízení elektronického obchodu firmy, tak aby byly splněny nejmodernější trendy v oblasti elektronického obchodování, firma byla schopná konkurence na poli elektronického ...
 • Strategické řízení elektronického obchodu firmy 

  Tomášková, Lenka
  Hlavním předmětem diplomové práce je návrh vhodné strategie na zefektivnění prodeje seznamovacích zájezdů přes internetové stránky společnosti CA PeLe s.r.o.. V teoretické části se zabývám samotnou definicí elektronického ...
 • Strategie Elektronického obchodu firmy 

  Gašpar, Petr
  Moje bakalářská práce se bude zabývat volbou vhodnou strategie pro vybudování elektronického obchodu maloobchodní firmy. V práci se zaměřím na to jak docílit aby firma rozšířila své působení na trhu a to právě pomocí ...