Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh podnikatelského záměru 

  Lanc, Martin
  Cílem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr konkrétního malého podniku a následně ho zpracovat do podoby podnikatelského plánu. Tento záměr bude sloužit jako podklad pro realizaci soukromé mateřské školy. ...
 • Návrh pro rozvoj podniku působícího v oblasti jazykového vzdělávání 

  Reitoral, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rozvoje malého podniku, kde hlavním předmětem podnikání jsou služby v oblasti jazykového vzdělávání určených jak pro jednotlivce, tak i firmy. Teoretická část je zaměřena zejména na ...
 • Návrh rozvoje malého českého výrobce transformátorů a ostatních vinutých dílů 

  Čermák, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO, a to konkrétně jejího závodu Elektro, která působí v oblasti výroby transformátorů, tlumivek, svářecích kleští a ostatních vinutých dílů. ...
 • Návrh rozvoje rodinné vinotéky ve městě Prostějov 

  Obořilová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu rodinného podniku Vinotéka Rek a vyúsťuje v návrh strategie jeho dalšího rozvoje. První, teoretická část se zabývá teoretickými východisky se zaměřením na rozvoj a ...
 • Návrh strategického rozvoje společnosti Naupo s.r.o působící v oblasti sklenářských prací 

  Fiala, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem strategického rozvoje malého podniku, který provozuje svou činnost v oblasti výroby a montáže skel. Teoretická část je zaměřena na popis analytických metod zkoumajících vnitřní a ...
 • Návrh strategie rozvoje podniku působícího v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy 

  Směšný, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem strategie rozvoje malého podniku, který působí na trhu jako poskytovatel vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravy. Teoretická část práce je zaměřena převážně na charakteristiku ...
 • Návrh strategie rozvoje podniku působícího ve městě Prostějov 

  Obořilová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje Vinotéky Jaroslav Rek, která sídlí v Prostějově. Práce analyzuje podnik a jeho okolí s účelem zjištění jeho postavení na trhu a určení konkurenční výhody. Obsahuje ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Koch, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na určení pozice malých podniků v ekonomice, současné možnosti elektronického podnikání na internetu a strukturu podnikatelského plánu pro vznikající nebo již vzniklou firmu. Předmětem je ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Zbořil, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na rozvoj malé firmy. Obsahuje detailní rozbor analyzované firmy a návrhy, které vedou k zlepšení její pozice na trhu. Jejich zavedení přispěje také ke zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Strategie rozvoje podniku 

  Marcinčák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu strategie pro rozvoj společnosti provozující čerpací stanici a hotel s restaurací. Konkrétně se jedná o provedení strategické analýzy, vnitřních i vnějších faktorů za účelem ...