Now showing items 1-13 of 13

 • Hodnocení výkonnosti firmy 

  Lévová, Martina
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit výkonnost společnosti STROJÍRNY OLŠOVEC, s. r. o. v letech 2008 – 2012 a navrhnout opatření směřující k jejímu zlepšení. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem základních ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Plachá, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti společnosti NEPA, spol. s.r.o. Teoretická část práce zahrnuje vymezení pojmu výkonnost podniku a představení přístupu k jejímu hodnocení. Dále je v této části uveden ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Štollerová, Radka
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení výkonnosti vybrané společnosti s využitím metody Balanced Scorecard. První část práce obsahuje cíle, metodiku a teoretická východiska pro danou problematiku. Další část je ...
 • Implementace metody Balanced Scorecard 

  Neuwirth, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti pomocí metody Balanced Scorecard. Teoretická část práce popisuje východiska měření výkonnosti, metody Balanced Scorecard a postup při její implementaci. ...
 • Možnosti rozvoje malé obchodní firmy 

  Berková, Hana
  Diplomová práce „Možnosti rozvoje malé obchodní firmy“ analyzuje problémy, které souvisejí s možnostmi rozvoje společnosti s ručením omezeným. Obsahuje návrh strategie firmy, která povede stávající firmu k prosperitě a ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Lanc, Martin
  Cílem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr konkrétního malého podniku a následně ho zpracovat do podoby podnikatelského plánu. Tento záměr bude sloužit jako podklad pro realizaci soukromé mateřské školy. ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Kvíčala, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku ZZN Pomoraví, a.s.. Teoretická část práce obsahuje základní přístupy k oceňování podniku a popisuje jednotlivé metody používané při stanovení hodnoty podniku. Praktická ...
 • Strategie rozvoj malého podniku 

  Štěpánová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje malého podniku. Práce řeší převod živnosti na společnost s ručením omezeným a její další rozvoj. Na základě teoretických znalostí jsou vyřešeny analýzy vnitřního a vnějšího ...
 • Strategie rozvoje malého rodinného podniku 

  Papp, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje rodinného podniku. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky týkající se daného tématu. Na základě teoretických poznatků je poté provedena analytická část, která ...
 • Strategie rozvoje podniku 

  Maršalová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje obchodní společnosti XY s.r.o. Práce analyzuje společnost a její okolí s cílem zjistit její postavení na trhu a určit zdroj konkurenční výhody. Implementace navrhované ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Hrachovec, Lukáš
  Diplomové práce pojednává o strategii rozvoje rodinného podniku Trojkámen s.r.o., který poskytuje ubytovací a restaurační služby. Na základě analýz současného stavu rodinného podniku, vnějšího prostředí, strategie a vize ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Kořený, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje rodinného podniku Hon, a.s. Na základě analýzy současného stavu vnějšího a vnitřního okolí podniku je v souladu s hodnotami rodiny a vizí majitele formulována strategie ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Springer, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje rodinného podniku Vinařství SPRINGER a.s. V první části práce jsou vymezeny teoretické pojmy týkající se dané problematiky. Druhá část je věnována analýze současného ...