Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza konstrukce části elektrického stroje 

  Fodor, Viktor
  Táto práca sa zaoberá optickou diagnostikou časti elektrického motora využitím 3D skenera. Popisuje konštrukciu elektrických asynchrónnych motorov, ich tepelné straty a možnosti chladenia ako aj chladiace systémy, ktoré ...
 • Měření asynchronních strojů 

  Sporni, Peter
  Táto práca pojednáva o problematike asynchrónnych motorov, ktoré sú v dnešnej dobe najpoužívanejší typ elektrického pohonu. Najprv sa oboznámime s ich konštrukciou a jej vplyvmi na charakteristiky motora a spôsobmi ich ...
 • Měření na asynchronním motoru 

  Svetlík, Martin
  Práca pojednáva o spôsoboch merania jednotlivých druhov charakteristík asynchrónnych motorov a je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Prvá kapitola nás zbežne oboznamuje s históriou asynchrónnych motorov a smerovaním práce. ...
 • Snižující DC/DC měniče s vysokou účinností 

  Chudý, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou viacerých verzií znižujúceho DC/DC meniča. Teoretická časť bakalárskej práce je venovaná všeobecnému rozboru DC/DC meničov s podrobným zameraním na znižujúci menič. ...
 • Vliv počtu rotorových tyčí na ztráty malého asynchronního motoru 

  Palsovics, Norbert
  Cieľom tejto diplomovej práce je rozbor strát asynchronných motorov, ich meranie podľa normy, použitie programov využívajúcich metódu konečných prvkov pre zistenie strát motorov a následné zhodnotenie a porovnanie dosiahnutých ...