Now showing items 1-12 of 12

 • Alternativní výstavba - hliněné rodinné domy 

  Smékalová, Kateřina
  Tato diplomová práce pojednává o problematice alternativní výstavby založené na přírodních a obnovitelných materiálech. Součástí této práce je zpracování legislativních, technických a materiálových možností. Akcent je dán ...
 • Development of organic and biodegradable insulating material for ETICS 

  Tůmová, Eva; Drochytka, Rostislav; Černý, Vít; Čada, Pavel (Elsevier, 2017-07-24)
  When developing new insulating materials, there is, in recent years, a pressure to replace the widely used polystyrene insulation for material, which is more sustainable and more eco-friendly. The shelf life of ETICS ...
 • Emise TZL při spalování agropelet 

  Svoboda, Marek
  Tato práce se dělí na dvě části. První část se zabývá vymezením hlavních pojmů, vlastnostmi biomasy a pelet. Dále jsou zmíněny postupy při měření vlastností agropelet dle platných norem. Následuje vybrání hlavních materiálů ...
 • Konstrukční návrh jednoúčelového stroje na krácení rostlinných stébel 

  Žižka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoúčelového stroje na krácení rostlinných stébel. Úkolem stroje je nastříhat již částečně zkrácená a listů zbavená pšeničná stébla na požadovanou délku. Provoz stroje ...
 • Návrh kotle na spalování slámy,sytá pára 143°C 3MW, a pro CZT 6MW 

  Řezníček, Jan
  Obsah práce je zaměřen na návrh teplárenského zdroje ve mnou zvolené lokalitě. Celé zařízení má být navrženo tak, aby byly splněny základní požadavky zadavatele. Primárním cílem práce je variantně navrhnout jeho řešení, ...
 • Návrh roštového kotle s přirozenou cirkulací na spalování slámy z pšenice,žita a ječmene 

  Křivák, Petr
  Cílem diplomové práce je návrh parního roštového kotle o výkonu 40 t/h pro spalování slámy. Požadované parametry vyrobené páry jsou teplot 420 °C a tlak 5,5 MPa. Zadané palivo je obilná sláma o výhřevnosti 9,5 MJ/kg. Výpočet ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Manduch, Dávid
  Jedná sa o samostatne stojaci, dvojpodlažný, nepodpivničený rodinný dom zastrešený plochou vegetačnou strechou v obci Šalgovce. Súčasťou rodinného domu sú dve drevené terasy. Vstupná terasa sa nachádza pred hlavným vstupom ...
 • Optimalizace hliněných stavebních prvků 

  Melichar, Jindřich
  Hliněné materiály jsou v současné době jedním z nejrozšířenějších stavebních materiálů na světě. Kromě snadné dostupnosti a zpracovatelnosti mají hliněné stavební materiály i funkci tepelně akumulační. Tato diplomová práce ...
 • Optimalizace tvaru a následné ověření pevnosti dřevo-slámových panelů 

  Škrachová, Ivana
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru a následným určením pevnosti dřevo-slámových panelů. Cílem práce bylo co nejvíce zvýšit únosnost panelů a pomocí statických výpočtů i praktických zkoušek dokázat jejich ...
 • Porovnání nákladů výstavby rodinného domu z klasických materiálů a z materiálů přírodních 

  Lošáková, Jana
  Tato práce je zaměřena na řešení nákladů na stavbu domu z klasických materiálů a jejich porovnání s náklady na stavbu s domu z přírodních materiálů. Pro tuto potřebu jsou zde definovány použité přírodní materiály. Je zde ...
 • Rodinný dům 

  Mikuš, Martin
  Práca sa zaoberá návrhom rodinného domu pre 2 dospelé osoby s 2 deťmi v oblasti Nové Domky pri Jihlave, na ktorý boli použité prírodné stavebné materiály. Miesto betónu či tehly boli využité materiály ako slama, kameň, ...
 • Vývoj netradičních kompozitních systémů ETICS nové generace na bázi druhotných surovin. 

  Kováč, Michal
  Tato diplomová práce uplatňuje využití alternativních surovinových zdrojů k vytvoření zateplovacího systému ETICS nové generace pro rodinné domy. V teoretické části se zabývalo vysvětlením pojmu ETICS a výběrem vhodných ...