Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza a detekce typu multimediálních dat v provozu RTP 

  Kmeť, Martin
  Tato práce se věnuje problematice detekce kodeku použitého při kódování hlasových dat nesených protokolem RTP bez dostupnosti informací nesených signalizačními protokoly ve VoIP aplikacích. Jejím hlavním cílem je navrhnout ...
 • Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství 

  Kašová, Michaela
  Téma diplomové práce je Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které se objevují v ...
 • Detekce televizních reklam 

  Turoň, Michal
  Tato práce se zabývá detekcí televízních reklam v nahraných streamech z TV karet anebo samotného nahraného videa v kvalitním formátu. Poskytuje náhled a porovnává různé techniky jak řešit tento problém. Mnou vybrané řešení ...
 • Duchovní brownfield Olomouc - Zlín 

  Greguška, Peter
  Témou diplomovej práce je návrh pútnického kostola s pridaním doplnkovej sekundárnej funkcie ako pútnického komplexu pri vodnom prameni „Svatá voda – Kaménka“, pozdvihnutie jestvujúceho vyhľadávaného prírodného prvku, ako ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Kohlhammer, Peter
  Projekt sa zaoberá využitím územia na hranici mestského jadra a obytnej zóny. V prvej fáze nastáva predelenie parcely a zamýšľanej zástavby prúdom ľudí na dve časti. Vytvorí sa tak priechod, ktorý síce obmedzuje dopravu, ...
 • Extrakce textu z PDF 

  Kubík, Petr
  Práce se zabývá extrakcí textu z dokumentu PDF, obsahující především vícesloupcový text. Je zde popsána struktura PDF a rozbor získání textu z PDF. Práce se dále zaměřuje na návrh a implementaci algoritmu vylepšujicí ...
 • Hodnocení stavu Ochozského potoka 

  Vaculíková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením Ochozského potoka v obci Březina v Moravském krasu. Byl proveden průzkum terénu a okolí potoka. Také byly získány informace z Obecního úřadu obce Březina týkající se technických úprav ...
 • Most přes potok Hluchová - stavebně technologický projekt 

  Trochta, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu mostu SO210 přes potok Hluchová na silnici I/11. Most je navržen jako železobetonový, dodatečně předpjatý o délce 70m. Práce byla zpracována v rozsahu zadání DP.
 • Multimediální služby založené na IMS 

  Novotný, Roman
  Práce se zabývá popisem systému IMS (IP Multimedia Subsystem) se zaměřením na služby, které tato architektura nabízí. Obsahem teoretické části diplomové práce je podrobný popis architektury IMS, z hlediska jejích prvků a ...
 • Mutual collision of water jets from adjacent high pressure flat jet nozzles on flat surfaces during hydraulic descaling 

  Pohanka, Michal; Raudenský, Miroslav (Technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2016-10-13)
  High energetic water jets sprayed from nozzles are used for scale removal. Special nozzles with flat and very narrow jets for high feed pressure are used. This process, called descaling, is used in hot rolling, for example. ...
 • Nástroj pro sledování RTP streamů 

  Kmeť, Martin
  Tento dokument popisuje vývoj algoritmu a testovací aplikace pro detekci RTP streamů v počítačových sítích. Jedním z výsledků bude nástroj v jazyce Python rozpoznávající RTP streamy v datech odchytávaných ze síťového ...
 • Návrh televizního portálu 

  Milerski, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dynamických webových stránek. Cílem je stvořit návrh portálu pro sdíleni videa. Práce obsahuje návrh programových a hardwarových prostředků. Součásti řešení je také technická, ...
 • Polyfunkční dům Mlýnská, Brno 

  Pelčák, Vlastimil
  Na základě mnou navržené architektonické studie v třetím ročníku bakalářského studijního programu je zpracovaná následující bakalářská práce, která studii dále rozvádí do dalších navazujících stupňů projektové dokumentace. ...
 • Posouzení kapacity koryta Vraženského potoka v úseku km 2,0 až km 4,0 

  Hrabovský, Michal
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity Vraženského potoka v intravilánu obce Vražné. Řešený úsek se nachází v úseku ř. km 2,000-4,000. Jedná se o přirozenou meandrující vodoteč. V práci je posouzena kapacita koryta ...
 • Prezentace audiovizuálního díla ve virtuální realitě 

  Lazorčák, Daniel
  Cieľom tejto práce je vyhotovenie rešerše o dostupných herných enginoch pre tvorbu prehliadky audiovizuálnych diel vo virtuálnej realite, naštudovanie problematiky mapo- vania textúr, voľba herného enignu ,ktorý spĺňa ...
 • Simulation and Measurement of the Transmission Distortions of the Digital Television DVB-T/H Part 2: Hierarchical Modulation Performance 

  Stukavec, R.; Kratochvil, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-09)
  The paper deals with the second part of results of the Czech Science Foundation research project that was aimed into the simulation and measurement of the transmission distortions of the digital terrestrial television ...
 • Subjektivní hodnocení QoE streamovaného videa se zaměřením na změnu kvality streamovaného videa 

  Nevřelová, Monika
  Tato práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro subjektivní hodnocení streamovaného videa. V práci je popsána adaptivní technika streamování, služby pro streamování a objektivní i subjektivní hodnocení streamovaného ...
 • Subjektivní měření QoE streamovaného videa se zaměřením na opakované načítáni streamovaného videa 

  Hůrek, Marek
  Bakalářská práce se zabývá především vytvořením webového nástroje pro subjektivní hodnocení kvality videa při počátečním a opakovaném načítání videa do vyrovnávací paměti. Simulace adaptivního streamování, zaměřené na ...
 • Switche pro FTTx - nasazení v sítích s IPTV 

  Horváth, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s přepínači, které mohou být nasazeny v sítích založených na FTTx. První kapitola se zabývá službou IPTV, jejími výhodami, nevýhodami a poskytovanými službami. V následující kapitole jsou ...
 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Fučíková, Jana
  Záměrem diplomové práce je nové využití bývalého zemědělského družstva a přilehlého okolí. Řešené území se nachází v městské části Brno-Žebětín a spadá mezi areály brownfields města Brna. Cílem urbanistického návrhu bylo ...