Now showing items 1-10 of 10

 • Aktivace příměsí do betonu 

  Eger, Lukáš
  Cílem této práce je shrnutí a pohled na příměsi do betonu. Jedná se o příměsi aktivní i inertní, které mají pozitivní vlastnosti na čerstvý i zatvrdlý beton. Především pak možné zvýšení jejich vazného potenciálu, pro co ...
 • Badmintonové rakety 

  Kuriál, Jakub
  Tato práce se zabývá rozborem materiálů používaných při výrobě sportovního vybavení pro badminton. Popisuje evoluci v použitých materiálech v kontextu historického vývoje systému hry. Uvádí do souvislosti herní principy a ...
 • Development of grout for additional seal embankment dams 

  Michalčíková, Magdaléna; Černý, Vít; Drochytka, Rostislav (Elsevier, 2015-06-25)
  The technology of sealing sand and gravel by chemical injection has been known and used for a long time. Chemical grouting is however expensive and sometimes the use of cement does not lead to the desired effect. That is ...
 • Effect of curing environment on length changes of alkali-activated slag/cement kiln by-pass dust mixtures 

  Bílek, Vlastimil; Kalina, Lukáš; Šimonová, Hana (IOP Publishing, 2019-08-14)
  This paper investigates the combination of commonly used blast furnace slag (BFS) and quite non-traditional cement kiln by-pass dust (BD) for the preparation of alkali-activated binder. More specifically, the possibilities ...
 • Optimalizace složení betonů mikropříměsemi. 

  Juříková, Denisa
  Cílem této práce je shrnutí poznatků vztahující se k využívání jemnozrnných příměsí v cementových kompozitech. Využitím těchto příměsí je možno dosáhnout extrémních vlastností, především vysokých pevností a trvanlivosti ...
 • Polymerní nanokompozity na bázi PMMA 

  Kostková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických a viskoelastických vlastností nanokompozitů na bázi PMMA plněnými různými typy povrchově upravené siliky, které se lišily měrným povrchem, povrchovou úpravou a velikostí ...
 • Statická analýza zhroucení části opěrné zdi Špilberku 

  Malý, David
  Studie vychází z dnes již zhroucené části opěrné zdi na Hradě Špilberk. Cílem je analyzovat poruchu a následné zhroucení opěrné zdi a provést posudky dle příslušných norem zjišťující okolnosti vedoucí ke zřícení. Numerické ...
 • Vliv druhu a dávky rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu. 

  Láníková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na výzkum vlivu množství a typu rozptýlené výztuže v referenčním betonu na fyzikálně mechanické parametry výsledného kompozitu. Mezi zkoumané vlastnosti kompozitu patří pevnost v tlaku, pevnost ...
 • Vývoj žárovzdorných tmelů pro kamnářskou technologii 

  Kotásek, Martin
  Žárovzdorné tmely se používají na vytvoření kompaktních žárovzdorných vyzdívek nebo utěsňování spár. Tato práce se zabývá prodloužením trvanlivosti tmelu Regnaterm, úpravou jeho receptury a navržením vhodné metody posuzování ...
 • Životnost polyetylénových pásků ze síťoviny pro svinovací lisy 

  Huljak, Pavel
  Předložená diplomová práce se zabývá měřením mechanických vlastností a akcelerovaným stárnutím monoaxiálně dloužených polyetylénových pásků ze tří typů polymerních síťovin, ve kterých se ve svinovacích lisech balí seno, ...