Now showing items 1-20 of 47

 • Analýza carriage Top Drivu vrtné věže 

  Kříž, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je zjištění příčiny výskytu trhlin na carridge Top drivu pro společnost MND Drilling & Services a.s.. Úkolem diplomové práce je provést rozbor zátěžových stavů na součást. Dále vytvoření ...
 • Deformační, napjatostní a pevnostní analýza vysokotlaké složené nádoby využitím metody konečných prvků 

  Koutský, Jiří
  Pevnostní a deformační analýza vysokotlaké složené nádoby, která se používá k výrobě supertvrdých materiálů (např. syntetických diamant). Jed-ná se o paralelní pružnostně-pevnostní výpočet úlohy, kterou provedl prof. Jan ...
 • Dvouválcový motocyklový motor 

  Bolcek, Adam
  Tato práce se zabývá vyvažováním setrvačných sil posuvných částí u dvouválcového řadového motocyklového motoru pomocí kyvné páky. Jsou zde uvedeny dva výpočtové přístupy určené k návrhu vyvažovací páky. Výpočtové přístupy ...
 • HPV pro městský provoz a seniory 

  Řehánek, Matěj
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh vozidla poháněného lidskou silou a následnou pevnostní analýzu navrhnutého rámu. Vozidlo je určeno do městského provozu s ohledem na tělesně postižené osoby a seniory. ...
 • Jeřáb sloupový výložníkový 

  Manda, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem sloupového jeřábu s nosností 1 300 kg, délkou vyložení ramene 3 000 mm a výškou zdvihu 7 000 mm. Práce obsahuje návrhy hlavních nosných prvků včetně důležitých pevnostních výpočtů, ...
 • Jeřábová kočka 360 t 

  Sláma, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je rám kočky licího jeřábu o nosnosti 360 t. Rám je analyzován pevnostní kontrolou a kontrolou únavové pevnosti dle normy ČSN EN 13001. Výpočet je proveden metodou konečných prvků na skořepinovém ...
 • Kolový portálový jeřáb 

  Hlobil, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh nosného rámu a zdvihového ústrojí kolového portálového jeřábu pro manipulaci s kontejnery po ploše kontejnerového terminálu. Jedná se tedy o návrh hlavních nosných komponent ...
 • Koncept nízkopodlažního přepravníku stavebních strojů 

  Benda, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou pevnostní kontrolou nízkopodlažního přepravníku stavebních strojů. Práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou ZDT Nové Veselí. V první části se práce věnuje rešerši ...
 • Konstrukční návrh uložení měřící aparatury IMC ve vozidle 

  Černý, Martin
  Pří měření dynamického zatížení a vibrací určitých částí karosérie nebo dílů ostatního příslušenství automobilů je prováděno za pomocí akcelerometrů a měřících aparatur IMC. Ty je potřeba upnout do přípravku, který musí ...
 • Kontrolní pevnostní propočet hnacího ústrojí LVS 511 

  Macka, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou skříně kyvné převodovky lesní vyvážečky LVS 511. Téma je navrženo firmou Strojírna Novotný s.r.o. Cílem práce je provést pevnostní propočet skříně převodovky a hlavního přenosového hřídele. ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 700 x 300 

  Kopecký, Libor
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem konstrukce kyvadla čelisťového drtiče DCJ 700x300. První část práce se věnuje problematice zpracování nerostných surovin se zaměřením na zdrobňování hornin. Druhá část pojednává o ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 900 x 500 

  Hladík, František
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kyvadla jednovzpěrného čelisťového drtiče s označením DCJ 900x500. V první kapitole jsou popsány teorie a způsoby rozpojování materiálu. Druhá kapitola pojednává o drtících ...
 • Návěsné rypadlové zařízení za traktor 

  Jurák, Pavel
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh přídavného rypadlového zařízení s bočním posuvem pro zemědělský traktor s výkonem 50 až 70 kW. Rypadlové zařízení je ovládáno pomocí hydraulického obvodu. Hlavním prvkem je ...
 • Návrh konstrukce překládacího vozu 

  Nepovím, Ondřej
  První část diplomové práce je zaměřena na rešeršní studii vysokopevnostních ocelí. Práce dále obsahuje koncepční návrh nosné konstrukce překládacího vozu s použitím vysokopevnostních materiálů. Tato konstrukce je kompatibilní ...
 • Návrh měřícího korečku kolesového rypadla KR400Nk 

  Urbánek, Michal
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením měřícího korečku kolesového rýpadla KR400Nk. Hlavní částí této práce je pevnostní výpočet nosné konstrukce a měřícího korečku, která je provedena pomocí metody konečných prvků. ...
 • Návrh pochozích lávek pro čistírnu odpadních vod 

  Denk, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pochozí konstrukce pro obsluhu čistírny odpadních vod ve společnosti Váhala a spol. s.r.o. V první části práce je obecně popsán proces čištění odpadní vody a nejčastěji používané technologie. ...
 • Návrh podvozku pro repliku letounu Fokker Eindecker III 

  Mach, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout přistávací zařízení pro historickou repliku letadla Fokker Eindecker III tak, aby co nejvíce odpovídalo originálu. Práce obsahuje výpočet pro stanovení reakčních sil na kola podvozku, ...
 • Návrh podvozku soutěžního modelu letadla 

  Gebrlín, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh podvozku súťažného modelu lietadla. Úvodná časť tejto práce je zameraná hlavne na rešeršné štúdiá podvozkov a ich následného porovnávania z hľadiska výhod a nevýhod pre nový súťažný ...
 • Návrh roštu výtahového stroje a vodítek 

  Viktora, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá kontrolou návrhu roštu výtahového stroje a pevného závěsu lan, pro osobní výtah s nosností 675 kg. Hlavní náplní je pevnostní analýza pomocí metody konečných prvků. Dále byl proveden výpočet ...
 • Nosná ocelová konstrukce stacionárního hydraulického agregátu 

  Petr, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a pevnostní analýzou několika různých konstrukcí rámů ventilových stolů používaných ve firmě Bosch Rexroth s.r.o. Na úvod jsou popsány způsoby upevnění hydraulických řídících prvků a ...