Now showing items 1-2 of 2

  • Pevnostní analýza konstrukcí kompaktních hydraulických zařízení 

    Sordyl, Martin
    Předmětem této diplomové práce je provedení stručné rešerše aktuálního konstrukčního řešení kompaktních hydraulických agregátů, uskutečnění MKP výpočtu s cílem nalezení nevhodně dimenzovaných míst konstrukcí. Na základě ...
  • Poháněná horizontální válečková dráha 

    Viktora, Luboš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy. Obsahuje výpočet válečkové tratě včetně působících odporů, volbu pohonné jednotky, návrh převodu, návrh válečku a jeho kontrola, návrh rámu a jeho ...