Now showing items 1-2 of 2

  • Deformačně-napěťová analýza litinového roštu 

    Slunský, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá deformačně - napěťovou analýzou litinového roštu. Úloha byla řešena v programu ANSYS metodou konečných prvků. Byl stanoven výpočtový model a k němu provedena deformačně - napěťová analýza. ...
  • Změna konstrukce profilu dveřního křídla pro kolejové vozidlo 

    Lysák, Jan
    Diplomová práce se zaobírá vytvořením výpočtového modelu specifického dveřního křídla kolejového vozidla, který vyvinula a vyrábí společnost IFE-CR, a.s. Výpočet metodou konečných prvků je proveden s ohledem na normované ...