Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace zobecněné lineárně elastické lomové mechaniky na odhad počátku šíření trhliny z ostrého V-vrubu 

  Štegnerová, Kateřina
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení počátku šíření trhliny z ostrého V-vrubu za pomocí zobecněné lineárně elastické lomové mechaniky (LELM). Do úvahy je vzata změna exponentu singularity napětí vyvolaná ...
 • The Effect of the Free Surface on the Singular Stress Field at the Fatigue Crack Front 

  Oplt, Tomáš; Pokorný, Pavel; Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel (De Gruyter Open, 2017-11-22)
  Description of stress singularity in the vicinity of a free surface is presented. Its presence causes the retardation of the fatigue crack growth in that region and fatigue crack is being curved. Numerical model is used ...
 • Popis rozložení napětí v okolí bimateriálového vrubu 

  Hrstka, Miroslav
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problémem určení exponentu singularity, pomocí kterého je možné úplně popsat rozložení napětí v okolí bimateriálového vrubu. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část pojednává o ...
 • Popis rozložení napětí v okolí ostrého vrubu 

  Beňo, Tomáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá popisem rozložení napětí v okolí ostrého vrubu. V teoretické části je popsána historie lomové mechaniky a její základní principy. V praktické části jsem se zabýval spočtením exponentů ...
 • Popis rozložení napětí v okolí ostrého vrubu 

  Svoboda, Petr
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení exponentu singularity napětí u vrubu. Tuto práci lze rozdělit do dvou částí. První se zabývá teoretickým pozadím, tj. základními vztahy mechaniky kontinua a základními ...
 • Predikce tvaru čela šířící se únavové trhliny 

  Zouhar, Petr
  Předkládaná diplomová práce se zabývá predikcí tvaru čela šířící se únavové trhliny. Cílem této práce je vytvoření iteračního procesu, který bude schopen tvar reálné trhliny předpovědět. K řešení práce je využita metoda ...
 • Problém trhliny v blízkosti bimateriálové rozhraní 

  Svoboda, Miroslav
  Cílem práce je seznámení se s problematikou lineární lomové mechaniky, popisem napětí a deformací v okolí vrcholu trhliny na rozhraní dvou ortotropních materiálů pomocí teorie rovinné pružnosti. První část je věnována ...
 • Problém trhliny v blízkosti bimateriálového rozhraní 

  Svoboda, Miroslav
  Cílem práce je seznámení se s problematikou lineární lomové mechaniky, popisem napětí a deformací v okolí vrcholu trhliny pomocí teorie rovinné pružnosti v ortotropních materiálech. První část je věnována teoretickým ...