Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza napjatosti a pevnostní kontrola tělesa ventilu parní turbíny 

  Kořínek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá určením životnosti a výpočtovým modelováním deformačně napěťových stavů vznikajících v tělese ventilu parní turbíny. Z důvodu vysoké teploty vstupní páry je při řešení uvažován také jev tečení ...
 • Biomechanická studie obličejového skeletu 

  Valášek, Jiří
  Předložená práce je biomechanickou studií obličejového skeletu se zaměřením na fixaci dolní čelisti po odstranění nádorového onemocnění dolní čelisti. Cílem práce je provedení biomechanické studie obličejového skeletu s ...
 • Deformačně napěťová analýza femuru s distrakčním intramedulárním hřebem 

  Konvalinka, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením a analýzou deformace a napětí femuru s aplikovaným distrakčním intramedulárním hřebem pro léčbu nestejné délky končetin metodou distrakční osteogeneze. Práce je zaměřena především na ...
 • Deformačně napěťová analýza vybrané lezecké příčky 

  Hložek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou vybrané lezecké příčky. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část této práce popisuje prostorové rámy (rošty) a možnosti jejich řešení. Druhá část ...
 • Deformačně napěťová analýza vybraného hasícího přístroje 

  Češek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou vybraného hasicího přístroje. V této práci je zkoumáno to, jaký vliv má dno tlakové nádoby na napětí a deformaci. Deformačně napěťová analýza je řešená na úrovni ...
 • Deformačně napěťová studie Burch-Schneiderovy dlahy 

  Řehák, Kamil
  Tato práce se zabývá problematikou z oblasti kyčelní endoprotetiky, konkrétně totální endoprotézou (TEP) s Burch-Schneiderovou (BS) dlahou, u které se v klinické praxi vyskytuje řada problémů. Zatížení kyčelního kloubu ...
 • Deformačně-napěťová analýza fixace kostí palce nohy 

  Zapletal, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou tuhostí různých variant fixací palce nohy. V práci je popsána základní anatomie nohy a patologie týkající se problematiky. Dále jsou zmíněny nápravy možných deformit palce a popsány vybrané ...
 • Deformační a napěťová analýza dolní čelisti s aplikovaným fixátorem v důsledku deficitu kostní tkáně 

  Fňukal, Jan
  Tato práce se zabývá fixací dolní čelisti s deficitem kostní tkáně pomocí komerčně vyráběného fixátoru. Velké defekty kostní tkáně vznikají především v důsledku odstranění kostní tkáně postižené nádorovým onemocněním. K ...
 • Deformační a napěťová analýza dolní čelisti s fixátorem 

  Semerák, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou fixace zlomenin dolní čelisti pomocí komerčně vyráběných fixátorů. K danému tématu byla vypracována podrobná rešeršní studie na základě dostupné literatury. V práci je mimo jiné ...
 • Rešeršní studie mechanických vlastností tkáně lebeční kosti 

  Wojtek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou určování mechanických vlastností lebeční kostní tkáně. V práci je provedena rešeršní studie související s experimentálním určováním mechanických vlastností kostních tkání. ...