Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnostika mostu poškozeného požárem 

    Hüblová, Sabina
    Tato práce se zabývá posouzením stavu mostní konstrukce poškozeného požárem. Jedná o most přes dálnici D46 za obcí Držovice. V rámci tohoto stavebního průzkumu budou zmíněny použité diagnostické metody - metody nedestruktivní ...
  • Využití ultrazvuku pro zkoušení betonu v mostních konstrukcích 

    Hüblová, Sabina
    V rámci bakalářské práce jsou rozebrány druhy diagnostických metod, podrobněji metoda ultrazvuková – její principy a možnosti využití na stávajících betonových konstrukcích. Dále jsou zpracovány výsledky měření na zkušebních ...