Now showing items 1-2 of 2

  • Technologie dokončování ozubených kol ševingováním 

    Kratochvil, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá technologií dokončování ozubených kol ševingováním. Práce zahrnuje popis metody, základního výpočet, stroje, a také stručný popis dalších dokončovacích metod. V závěru práce je uvedeno celkové ...
  • Technologie výroby pouzdra zpožďovače 

    Janošek, Martin
    V práci je po úvodní teoretické části, která rozebírá problematiku výbušin a rozbušek, řešena technologie výroby součástky pouzdra zpožďovače. Nejprve je rozebrána technologičnost konstrukce, na jejímž základu se určí ...