Now showing items 1-20 of 55

 • Analýza GPON rámců s využitím strojového učení 

  Tomašov, Adrián
  Táto práca sa zameriava na analýzu vybraných častí GPON rámca pomocou algoritmov strojového učenia implementovaných pomocou knižnice TensorFlow. Vzhľadom na to, že GPON protokol je definovaný ako sada odporúčaní, implementácia ...
 • Analýza klasifikačních metod 

  Juríček, Jakub
  Táto práca pojednáva o klasifikačných metódach využívaných pri získavaní znalostí z dát a rozoberá možnosti ich validácie a porovnania. Prostredníctvom experimentov sa zameriava na analýzu štyroch vybraných metód: jednoduchý ...
 • Analýza postojů v oblasti automobilového průmyslu 

  Bezák, Adam
  Cieľom tejto práce je oboznámiť sa so základnými metódami analýzy postojov na sociálnych sieťach.  Téma práce je zameraná na automobilový priemysel, avšak princíp práce je možné použiť na akékoľvek iné skúmané odvetie. ...
 • Analýza recenzí výrobků 

  Klocok, Andrej
  Zákazníci internetových obchodov generujú obrovské množstvo informácii o službách a produktoch pomocou recenzií, ktoré sú dôležitým zdrojom spätnej väzby. Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením systému pre analýzu ...
 • Analýza sentimentu bez přímého učení s učitelem 

  Karabelly, Jozef
  Cieľom tejto práce je odprezentovať prehľad aktuálneho výskumu v oblasti analýzy sentimentu bez priameho učiteľa a identifikovať potenciálne smery výskumu. Okrem toho práca predstavuje novú účelovú funkciu na predtrénovanie, ...
 • Automatizovaná detekce ofenzivního jazyka a nenávistných projevů v přirozeném jazyce 

  Štajerová, Alžbeta
  Táto práca sa zaoberá fenoménom nenávistných prejavov a ofenzívneho jazyka, ich definíciami a detekciou. Popisuje metódy doterajšieho riešenia detekcie. Zhodnocuje dostupné dátové sady využiteľné pri trénovaní modelov ...
 • Bioinformatický nástroj pro predikci rozpustnosti proteinů 

  Hronský, Patrik
  Táto diplomová práca sa zaoberá rozpustnosťou rekombinantných proteínov a hlavne jej predikciou. Približuje čitateľovi problematiku vzniku proteínov, ako aj proces tvorby rekombinantných proteínov. Syntetická výroba ...
 • Burzovní aplikace pro systém Android 

  Balaževič, Lukáš
  Cieľom práce je navrhnúť a implementovať android aplikáciu ktorá bude zobrazovať pa- rametre kryptomien, technické indikátory a bude predikovať cenu na základe moderných technológii strojového učenia. Okrem zobrazenia ...
 • Demonstrační aplikace lineární logistické regrese 

  Bak, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá lineárnou logistickou regresiou, modelom pre strojové učenie. Cieľom tejto práce je podrobne preskúmať a zanalyzovať ako tento klasifikačný model funguje, aby bolo možné vyvinúť učebnú ...
 • Dereverberace založená na neuronových sítích 

  Karlík, Pavol
  V posledných rokoch sa rozrástlo využitie neurónových sietí v oblasti spracovania reči. Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou a vyhodnocovaním algoritmu na odstránenie dozvuku (reverberácie), ktorý využíva hlboké ...
 • Detekce anatomicky význačných bodů v CT snímcích hlavy 

  Krajčiová, Alexandra
  Manuálna detekcia anatomicky význačných bodov z CT snímok hlavy je časovo náročná úloha, náchylná na chyby pozorovateľa. Presnosť tejto detekcie navyše koreluje s kvalitou obrazu. Cieľom tejto práce je vytvorenie algoritmu, ...
 • Detekce anomálií v množství generovaných záznamů o incidentech 

  Šurina, Timotej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou detekcie anomálií v časových radoch. Predstavuje metódy STL decomposition, ARIMA, Exponential Smoothing a LSTM Networks. Cieľom je pomocou týchto metód vytvoriť algoritmus, ...
 • Detekce cesty pro autonomní vozidlo 

  Komora, Matúš
  Táto diplomová práca sa venuje problematike detekcie cesty v okolí autonómneho vozidla. Cesta sa vyhodnocuje na základe dát z laserového radaru Velodyne LiDAR. V práci je použité už existujúce riešnie, ktoré je rozšírené ...
 • Detekce cesty pro autonomní vozidlo 

  Komora, Matúš
  Táto diplomová práca sa venuje problematike detekcie cesty v okolí autonómneho vozidla. Cesta sa vyhodnocuje na základe dát z laserového radaru Velodyne LiDAR. V práci je použité už existujúce riešnie, ktoré je rozšírené ...
 • Detekce cesty ve venkovním prostředí zpracováním obrazu 

  Vrbičanová, Antónia
  Táto práca sa zaoberá detekciou cesty, ktorá sa nachádza vo vonkajšom prostredí. Na dosiahnutie tohto cieľa sú použité dva prístupy. Požaduje sa, aby boli oba odolné voči náhlym svetelným zmenám v obraze a použiteľné pre ...
 • Detekce objektů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Paníček, Andrej
  Táto práca sa zaoberá detekciou objektov pomocou hlbokých neurónových sietí. V rámci riešenia som upravil, implementoval a natrénoval dobre známy model kaskádových neuró- nových sietí MTCNN tak aby dokázal vykonávať detekciu ...
 • Detekce ohně a kouře z obrazového signálu 

  Ďuriš, Denis
  Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou ohňa a dymu z obrazového signálu. Riešenie práce využíva kombináciu konvolučnej a rekurentnej neurónovej siete. Vo výsledných modeloch strojového učenia sú využité inception moduly ...
 • Detekce pádu a autonehody prostřednictvím Android smartphonu 

  Repčík, Tomáš
  Bakalárska práca „Detekcia pádu a autohavárie pomocou Android smartphonu“ popisuje teoretické spracovanie pádu človeka a autonehody. Pre vytvorenie vhodného modelu pre detekcie bol vykonaný zber údajov simulovaných pádov, ...
 • Detekce škodlivých webových stránek pomocí strojového učení 

  Šulák, Ladislav
  Táto práca sa zaoberá problematikou škodlivého kódu na webe so zameraním na analýzu a detekciu škodlivého JavaScriptu umiestneného na strane klienta s využitím strojového učenia. Navrhnutý prístup využíva známe i nové ...
 • Doplňování interpunkce do automatického přepisu řeči 

  Ščavnický, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá rekonštrukciou interpunkcie vo výstupoch systémov na automatický prepis reči. Výsledný systém by mal byť schopný rekonštruovať interpunkciu vo všeobecnej zväčša hovorenej angličtine s rozumnou mierou ...