Now showing items 1-19 of 19

 • AeroWorks: Vizuální systém identifikace režimů letounu 

  Kardoš, Juraj
  Tato práce se zabývá vizuální detekcí režimů letounu. Obsahuje popis modelu prostorového pohybu letounu a způsoby vizualizace letových parametrů prostřednictvím letových přístrojů.  Práce podává návrh systému pro vizuální ...
 • Automatizace a kvalita. 

  Hebler, Violeta
  Tato bakalářská práce se zabývá kontrolou kvality v produkci a možnostmi ovlivnění jakosti výrobku. Popisuje průběh a způsoby kontroly výrobního procesu. Dále práce pojednává o přínosech automatizace měření a praktického ...
 • Automatizovaná třídicí buňka 

  Lahoda, Vlastimil
  Za účelem optimalizace výroby ve společnosti Tyco Electronics Czech s.r.o. jsem navrhl a zrealizoval automatizovanou třídicí buňku s kolaborativním manipulátorem Universal Robots UR5e a kamerovým systémem Cognex. Třídicí ...
 • Detekce významných bodů v obrazu pomocí Harrisova detektoru 

  Květný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací Harrisova detektoru rohů pro nalezení významných bodů v obrazech a modelech. Součástí práce je implementace algoritmů v programovacím jazyce Python. Programy jsou testovány na ...
 • Inspekční objektový senzor 

  Neradilková, Aneta
  Inspekční objektový senzor je zařízení, které se využívá převážně v oblasti automatizace výrobního procesu. Diplomová práce se zabývá zejména optickými inspekčními systémy, průzkumem a srovnáním výrobců těchto systémů v ...
 • Metody strojového vidění pro rozpoznání dopravního značení 

  Zátopek, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou strojového vidění v oblasti rozpoznávání dopravního značení. Nejprve se věnuje strojovému vidění v obecných dopravních situacích. Současně s dopravními aplikacemi je pozornost také ...
 • Měření základních parametrů plynových filtrů 

  Medek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá zjišťováním parametrů filtračního materiálu PPI s využitím metod zpracování obrazu. První část je zaměřena na obecné metody využívané v praxi, přehled rozdělení do tříd filtrace a charakteristiku ...
 • Návrh automatizované kontroly výrobků na výrobní lince 

  Pelcl, Milan
  Předkládaná práce se zabývá rozborem jedné z výrobních linek ve společnosti ModusLink Czech Republic s.r.o. Snaží se najít možnosti automatizace jednotlivých procesů na této lince, vykonávaných v současné době manuálně. ...
 • Návrh kamerového systému na platformě VC5 a Vision Designer 

  Popovský, Pavel
  Za účelem interního vývoje průmyslových kamerových systémů ve společnosti Tyco Electronics Czech s.r.o. jsem ve vývojovém prostředí Cognex Vision Designer navrhl programovou šablonu. Šablona bude sloužit jako flexibilní ...
 • Návrh řízení výrobní linky s kontrolou rozměrů výrobků 

  Janoušek, Roman
  Tato bakalářská práce řeší problematiku návrhu řídicího systému výrobní linky se strojovým viděním pro získání polohy a rozměrů výrobků. Součástí řešené linky je digitální kamera, delta robot a pneumatické manipulátory. V ...
 • Návrh stanice pro kontrolu filtru PCV 

  Tecl, Michal
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem stanice na automatickou vizuální kontrolu filtru ventilu PCV. Ventil PCV je součástí systému Common rail, který je podrobně rozebrán v rešeršní části. Dále je zde popsán ...
 • Neuronové sítě pro klasifikaci typu a kvality průmyslových výrobků 

  Míček, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je umožnit posuzování kvality, nebo typu výrobku, v průmyslových aplikacích, pomocí umělých neuronových sítí. Jedná se zejména o aplikace, ve kterých je klasický přístup strojového vidění příliš ...
 • Optimalizace předmontáže planetových koleček 

  Krejcar, Pavel
  Cílem mé diplomové práce je za spolupráce s pracovníky Linde Pohony s.r.o. navrhnout realizaci strojní kontroly předmontovaných koleček planetové převodovky na přítomnost jistícího kroužku formou kamer nebo kamerových ...
 • Robotické vidění s průmyslovými roboty Kuka 

  Krajcar, Milan
  Diplomová práce definuje hlavní pojmy v oblasti strojového vidění. Uvádí základní funkční principy strojového vidění, jeho výhody a nevýhody a rozděluje systémy vidění do několika skupin. Diplomová práce se dále zabývá ...
 • Rozpoznávání CAPTCHA 

  Klika, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace umožňující rozpoznávání CAPTCHA. Také se zabývá historií a vývojem CAPTCHA a způsoby jejího generování a možnými způsoby prolomení. Práce se zaměřuje na nové typy CAPTCHA, ...
 • Řídicí integrovaný systém pro rozpoznávání obrobků 

  Vostřel, Tomáš
  Diplomová práce se zaobírá použitím integrovaného strojového vidění firmy B&R, tzv. Smart Sensoru, k rozpoznávání a určení pozice kovových obrobků obdélníkového tvaru. V rámci práce je provedena rešerše použití strojového ...
 • Synchronizace pohybu průmyslového robotu s pohybem pásového dopravníku 

  Nagy, Marek
  Diplomová práce je zaměřená na řešení problematiky synchronizace pohybu prumyslového robotu s pohybem pásového dopravníku. Informuje o základném principu a možnostech využití obdobných aplikací. Popisuje jednotlivé členy ...
 • Systémy průmyslového vidění s roboty Kuka a jeho aplikace na rozpoznávání volně ložených prvků 

  Krutílek, Jan
  Diplomová práce pojednává o robotickém vidění a jeho aplikaci na problém manipulace volně ložených prvků. Je zde uveden přehled pricipů dnes nejpoužívanějších kamerových systémů. S ohledem na řešení dané aplikace jsou ...
 • Systémy průmyslového vidění s roboty Kuka a jeho aplikace na synchronizaci pohybu robotu s pohybujícím se prvkem 

  Selingerová, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá praktickou aplikací s využitím průmyslového robotu KUKA a průmyslového vidění – inteligentní kamery Siemens. Aplikace je zaměřena na synchronizaci pohybu robotu s pohybujícím se prvkem po ...