Now showing items 1-4 of 4

 • Generování stromových struktur pro účely testování informačních systémů 

  Rozsíval, Michal
  Cílem této práce je vytvořit nástroj automatizující testování informačních systémů. Nástroj vytváří testovací zprávy podobné těm v reálném provozu, přičemž podobností se v rámci této práce rozumí podobnost struktur posílaných ...
 • Modern Methods for Tree Graph Structures Rendering 

  Zajíc, Jiří
  Tento projekt se věnuje problematice zobrazení velkých hierarchických struktur, zejména možnostem vizualizace stromových grafů. Cílem je implementace hyperbolického prohlížeče ve webovém prostředí, který využívá potenciálu ...
 • Serverová část systému pro správu projektové dokumentace 

  Černobila, Radek
  Cílem této práce je návrh a implementace revizního systému, schopného spravovat celý vývojový proces projektu. Ukázat alternativy implementace jeho jednotlivých částí. Důraz je kladen zejména na perzistentní uložení dat a ...
 • Simulace zjištění polohy počítače v Internetu 

  Vrzal, Tomáš
  V bakalářské práci je probírána problematika přenosu multimediálních dat pomocí protokolu RTP/RTCP s hierarchickou sumarizací. V dalších částích práce je vysvětlen princip a využití tohoto přenosu pomocí stromové struktury. ...