Now showing items 1-7 of 7

 • Bankside trees and shrubs - specifics of the proposal for the vegetation arrangement 

  Šlezingr, Miloslav (Web of conference, 2018-06-29)
  popis publikace: Bankside trees and shrubs are an important element in landscape enhancement.
 • Generování realistických modelů stromů 

  Luňák, Miroslav
  Tato páce se zabývá generováním realistických modelů stromů. Implementovaný algoritmus má mnoho nastavitelných parametrů, které mu umožňují generovat velké množství druhů listnatých stromů. Generované modely jsou také ...
 • Modelovací plugin pro Blender 

  Černák, Michal
  Tato práce se zabývá automatizovaným generováním modelů stromů v prostředí open-source 3D modelovacího a animačního nástroje Blender. Program byl vytvořen v rozhraní pro programování aplikací Blenderu v jazyce Python. Práce ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Guzdek, Adam
  Dnešní vstup do zahrady přes čestný dvůr je natolik reprezentativní, že postrádá smysl jej nahrazovat novým kdekoliv jinde. Vstupní objekt s trojúhelníkovým tympanonem se zlatými iniciálami a erbem arcibiskupa Maxmiliána ...
 • Specifika použití stromů ve městě 

  Markevičová, Vendula (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Příspěvek popisuje specifika použití stromů ve městě, respektive ve veřejných městských prostorech. Zdůrazněny jsou především extrémní podmínky města a jejich vliv na stromy, požadavky města na funkci a vlastnosti stromů ...
 • Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře 

  Pospíšil, Tomáš
  Stromy, stín, klid. Pramen vyvěrající právě zde z hlubin země. Lázeňský park je ostrovem na okraji města. Je největší hodnotou okolí. Hmotu lázní proto stavím po okraji parku podél cesty. Jediná promenáda propojuje jednotlivé ...
 • Vizualizace a generování realistických modelů stromů 

  Pafčo, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa týka generovania realistických modelov stromov a ich následnej vizualizácie v reálnom čase. Navrhnutá metóda generovania ponúka široké spektrum nastaviteľných parametrov, vďaka čomu umožňuje vytvárať ...