Now showing items 1-6 of 6

 • Monolitická železobetonová nádrž 

  Kollárik, Adrián
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, výkresová dokumentácia, stavebný postup a ...
 • Monolitický suterén rekreačního objektu v Kronfelzově 

  Renczes, Gábor
  Bakalárska práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí rekreačného objektu - suterénu - v obci Kronfelzov. Súčasťou práce je technická práca, sprievodná správa k statickému výpočtu, statický výpočet, výkresové ...
 • Návrh ŽB nosné konstrukce víceúčelového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie ŽB nosnej konštrukcie viacúčelového objektu založeného na základovej doske. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program Scia Engineer 15. Dimenzované sú stropná doska, stĺpy ...
 • Nosná konstrukce vícepodlažního železobetonového objektu 

  Burda, Patrik
  Diplomová práca je zameraná na návrh monolitických železobetónových konštrukcií viacpodlažného bytového domu s priestormi pre obchod a kancelárie v prízemí a podzemnou garážou. Obsahom práce je analýza a návrh stropných ...
 • Polyfunkční dům 

  Hradský, Peter
  Polyfunkčný objekt je navrhovaný ako samostatne stojaca novostavba v katastrálnom území Žilina na súkromnej parcele č. 4518, ulica Alexandra Rudnaya. Objekt je situovaný v staršej časti mesta zo šeřdesiatych rokov s ...
 • Prostorový ŽB rám průmyslového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie priestorového ŽB rámu priemyselného objektu založeného na základovej doske. Konštrukcia je bez obvodového plášťa. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program ...