Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

    Pleva, Jiří
    Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma „Marketingové plánování ve stavebním podniku“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsem se zaměřil na teoretické informace o marketingovém mixu, ...