Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení životnosti svařované žebrované hřídele generátoru 

    Ryšánek, Michal
    Diplomová práce se zabývá primárně určením únavové životnosti svařované žebrované hřídele. Pro vyjádření hodnot napětí a únavové životnosti jsou použity doporučení Mezinárodního svářečského institutu (IIW). Hodnoty napětí ...