Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza a návrh informačního systému elektronického vzdělávání 

  Štacha, Jan
  Práce se podrobně zabývá metodikou IBM Rational Unified Process, která představuje komplexní a robustní přístup k vývoji a životnímu cyklu software. Tato metodika je velmi dobře zdokumentována a každý krok životního cyklu ...
 • Analýza a návrh sanace krovu kostela 

  Múčka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením statického modelu historického krovu daného kostela. Cíle práce byly provedení statické analýzy krovu, který prodělal řadu stavebních zásahů ovlivňujících tuhost, návrh sanace a ...
 • Statická analýza ocelové lávky pro pěší 

  Mareková, Adela
  Predmetom bakalárskej práce je statická analýza oceľovej lávky pre peších. Pomocou programu RFEM 5.16 sú vytvorené dva rôzne modely tejto konštrukcie. Prvý model je zostavený iba z vrchnej časti konštrukcie lávky, druhý ...
 • Statické řešení železobetonové konstrukce 

  Mašek, Petr
  Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti části monolitické železobetonové konstrukce aquaparku se střešní terasou. Konstrukce se skládá z jednoho podzemního podlaží, které slouží jako technické zázemí aquaparku a ...
 • Štípací stroje na dřevo - hledisko univerzálnosti 

  Valach, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat rešerši různých konstrukčních řešení štípacích strojů na dřevo a dále je porovnat s ohledem na jejich univerzálnost. Tj. schopnost zpracovat různé typy dřevin o různých rozměrech. ...