Now showing items 1-20 of 22

 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Čuba, Vojtěch
  Předmětem této bakalářské práce je na konkrétní zakázce popsat organizaci zakázky ve stavebním podniku. Tedy ukázat danou zakázku v jejích klíčových částech a popsat jednotlivé fáze organizace zakázky ve firmě. Teoretická ...
 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Štrbavý, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je popsání průběhu organizace konkrétní zakázky ve stavebním podniku. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na popis základních pojmů a problematiku projektového řízení. Praktická ...
 • Plánování a realizace výstavbového projektu zhotovitelem 

  Vydrová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá plánováním a realizací stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsem sepsala základní pojmy projektového řízení, účastníky výstavby a časové modely výstavby. Dále jsem se věnovala ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Boudná, Helena
  Bakalářská práce se věnuje problematice systému plánování projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami plánování průběhu projektu výstavby ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Deufnerová, Veronika
  Bakalářská práce se věnuje problematice systému plánování projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami plánovaní průběhu projektu výstavby ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Jedlička, Jan
  Bakalářská práce popisuje základní pojmy a principy plánování průběhu projektu výstavby. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami a postupy plánování průběhu projektu výstavby a schopnosti jejich aplikace na ...
 • Plánování realizace liniové stavby 

  Mudrák, Miroslav
  Předložená práce se zabývá plánováním realizace liniové stavby. Teoretická část je zaměřena na životní cyklus projektu a jeho fáze. Popisuje postup plánování času a tvorbu harmonogramu výstavby. V závěru teoretické části ...
 • Plánování stavební zakázky zhotovitelem 

  Nováková, Jolana
  Diplomová práce se zabývá plánováním stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Dále jsou popsány metody a principy používané při řízení projektu výstavby ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Nekardová, Iva
  Bakalářská práce popisuje principy plánování zdrojů projektu výstavby. Teoretická část se věnuje vysvětlení základních pojmů používaných v projektovém řízení. Popisuje postupy plánování zdrojů, plánování nákladů a finanční ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Černý, Jaroslav
  Bakalářská práce popisuje základní pojmy a principy plánování zdrojů projektu výstavby. Teoretická část obsahuje základní pojmy projektového řízení, plánování zdrojů, plánování nákladů a financování projektu. V praktické ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Vičar, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je vysvětlit principy plánování zdrojů projektu výstavby. Teoretická část se zabývá postupy plánování zdrojů, plánování nákladů a plánování financí. V praktické části jsou tyto postupy aplikovány na ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

  Dočkal, Jan
  Hlavním cílem této diplomové práce je seznámit její čtenáře s problematikou přípravy a řízení stavební zakázky z pohledu investora. Úkolem samotné práce je popsat průběh jednotlivých fází životního cyklu stavební veřejné ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

  Niesnerová, Dita
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu a řízení stavební zakázky z pohledu investora. Teoretická část se skládá z jednotlivých fází projektu, jejich financování a zaměřuje se na problematiku veřejných zakázek. Aplikace ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

  Fialová, Jana
  Předmětem diplomové práce je příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část podává informace o životním cyklu projektu, legislativním prostředí, ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

  Vomočil, Filip
  Hlavním cílem diplomové práce je poskytnout čtenáři informace týkající se problematiky přípravy a řízení stavební zakázky z pohledu investora. Úkolem diplomové práce je popsat průběh jednotlivých fází životního cyklu ...
 • Příprava a řízení zakázky ve stavebním podniku 

  Jedlička, Jan
  Předmětem této diplomové práce je popis přípravy a řízení zakázky ve stavebním podniku s využitím nástrojů projektového řízení. V diplomové práci se prolíná teoretická část s praktickou částí, kdy je v první řadě vysvětlena ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Černý, Jiří
  Bakalářská práce představuje projektové řízení jako efektivní nástroj pro plánování a řízení projektu výstavby ve stavebním inženýrství. Obsahuje teoretickou část, která vysvětluje základní pojmy projektového řízení, jeho ...
 • Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele 

  Dvořák, Filip
  Diplomová práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti systému řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami ...
 • Řízení stavební zakázky 

  Saňáková, Miroslava
  Tato diplomová práce řeší problematiku řízení stavebních zakázek. Klíčem k úspěšnému podnikání a stabilní pozici na konkurenčním trhu je způsob plánování, řízení a kvalitní zpracování stavební zakázky. Cílem této diplomové ...
 • Řízení stavební zakázky při správě a údržbě silnic 

  Sedláček, Lukáš
  Diplomová práce se věnuje tématu přípravy a řízení stavební zakázky při správě a údržbě silnic. Cílem práce je analyzovat řízení vybrané stavební zakázky, návrh vlastního řešení problematiky a zobecnění poznatků pro řízení ...