Now showing items 1-16 of 16

 • Návrh firemní počítačové sítě 

  Kubíček, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem firmení počítačové sítě. Popisuje technické řešení strukturované kabeláže, aktivní a pasivní prvky počítačové sítě a jejich vzájemné propojení.
 • Návrh počítačové sítě 

  Bořuta, Petr
  Cílem práce je vytvořit kompletní návrh počítačové sítě pro firmu Less & Timber s.r.o. Počínaje návrhem kabelových tras, přes navržení možných typů kabelů, zásuvek a návrhem jejich počtu.
 • Návrh počítačové sítě 

  Havlík, Kamil
  Tato práce si klade za cíl vytvořit kompletní návrh počítačové sítě pro firmu Autodružstvo Znojmo. Navrhované řešení musí zohledňovat aktuální technické a bezpečnostní trendy, které jsou platné dle příslušných norem a ...
 • Návrh počítačové sítě do nového prostoru firmy 

  Štetina, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout novou počítačovou sít pro firmu, která se stěhuje do nových prostor. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část se týká analýzy současného stavu. Další část je věnovaná ...
 • Návrh počítačové sítě na Gymnáziu a SOŠ 

  Konečný, Jan
  Cílem práce je vytvořit návrh počítačové sítě pro Gymnázium a SOŠ. Popisuje se zde výběr typů síťových prvků, jejich množství a umístění, dále je zde také navrhnut rozvod síťové infrastruktury v budově školy.
 • Návrh počítačové sítě pro firmu CHESTERTON s.r.o. 

  Vondrák, Radek
  Bakalářská práce pojednává o utváření a problémech profesionální image jednotlivce a firmy, která souvisí s prosperitou podniku a profesním růstem jednotlivce. Obsahuje návody, postupy a potřebné informace k jejímu utvoření ...
 • Návrh počítačové sítě pro komerční budovu 

  Klimoszek, Krystian
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou počítačových sítí a následnou konkrétní analýzou a návrhem počítačové sítě pro komerční budovu. Budova je po kompletní venkovní rekonstrukci a obsazena novými nájemníky. Je zde ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Flaxa, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na navržení počítačové sítě ve starší budově s kancelářemi firmy Diton s.r.o. Návrh bude spočívat ve vybudování kompletní dokumentace k implementaci nové počítačové sítě obsahující jak pasivní, ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Dočekal, Filip
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh funkční počítačové sítě v konkrétním objektu. Analyzuje současný stav počítačové sítě a na základě analýzy je zrealizováno vlastní řešení. Řešení musí být funkční, lehce rozšířitelné ...
 • Návrh počítačové sítě v komerční budově 

  Zach, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem počítačové sítě v budově pro komerční využití. V práci je obsažena teorie síťové problematiky, analyzován současný stav a také požadavky na realizaci. Popisuje technické řešení kabelážního ...
 • Návrh počítačové sítě v novostavbě rodinného domu 

  Hruška, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě v novostavbě rodinného domu. V práci jsou uvedeny teoretické podklady pro pochopení dané problematiky a následně je proveden návrh samotné sítě. Na základně konkrétních ...
 • Návrh počítačové sítě ve správní budově firmy 

  Sokol, Jan
  Cílem práce je vytvořit kompletní návrh počítačové sítě pro firmu Markagro, s.r.o. Počínaje návrhem kabelových tras, přes navržení možných typů kabelů, propojných jednotek, zásuvek a návrhem jejich počtu.
 • Optimalizace počítačové sítě VÚVel 

  Matoušek, Ondřej
  Bakalářská práce pojednává o problematice optimalizace počítačové sítě ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně. Obsahuje seznámení s teoretickými východisky řešení, respektive teorii ohledně počítačových sítí. ...
 • Plán změny ICT infrastruktury v kancelářské budově 

  Sokol, Jan
  Cílem práce je vytvořit kompletní návrh počítačové sítě a plán jejího zavedení pro správní budovu firmu Markagro s.r.o. Návrh bude obsahovat veškeré informace potřebné pro zavedení nové datové infrastruktury. Plán jejího ...
 • Rozvoj ICT pro zvýšení konkurenceschopnosti střední školy 

  Konečný, Jan
  Cílem práce je vytvořit návrh počítačové sítě a počítačových učeben pro Gymnázium a Střední odbornou školu Frýdek-Místek. Je v ní popsán také harmonogram celého projektu a včetně jeho finančního zhodnocení.
 • Síťová infrastruktura počítačové herny 

  Haratický, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem počítačové sítě v budově společnosti, která vyniká v oblasti hazardu. V práci je obsažena teorie síťové problematiky, analyzován současný stav a také požadavky na realizaci. Popisuje technické ...