Now showing items 1-4 of 4

 • Komplexní strukturální analýza kompresorového kola s využitím MKP 

  Chromek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím MKP softwaru ANSYS při analýze skutečného lopatkového kola radiálního kompresoru, používaného v malých leteckých turbínových motorech. Kompresorové kolo bylo navrženo a vyrobeno v ...
 • Pulsace toku kapaliny v pružné trubici 

  Komoráš, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou pulzací toku kapaliny v pružné trubici představující např. tepnu v lidském těle. V programu ANSYS proběhly 3D simulace a jedná se o takzvané svázané FSI analýzy. V softwaru Maple ...
 • Strukturální analýza bloku motoru 

  Chevtaikin, Sergei
  Tato diplomová práce se zabývá strukturální analýzou bloku spalovacího motoru. Hlavním cílem této práce byl návrh a porovnaní jednotlivých provedeni bloků motoru s krátkou a prodlouženou klikové skříně. V první části ...
 • Termálně-strukturální analýza válce čtyřdobého spalovacího motoru 

  Ptáček, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení výpočtového modelu řešeného pomocí metody konečných prvků a zjištění míry vlivu jednotlivých zatížení způsobujících deformaci válce čtyřdobého spalovacího motoru. Nejprve je ...