Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh způsobu financování podnikatelského záměru 

    Změlíková, Renáta
    Diplomová práce se zabývá možnostmi financování podnikatelského záměru společnosti Sun Marketing, s.r.o. Na základě teoretických poznatků a získaných informací zahrnuje návrh optimální varianty financování podnikatelského záměru.