Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza fluktuací a šumů v atmosférických optických spojích 

  Pokorný, Aleš
  Tento projekt je zaměřen na analýzu pojmů fluktuace, útlumy a šumy. Tyto rušivé vlivy se vyskytují při šíření optického svazku atmosférickým přenosovým prostředím. Dalším cílem projektu je navrhnout vhodnou metodu pro ...
 • Interferometrické měření fázových změn optického svazku v turbulenci 

  Děcká, Klára
  Diplomová práce se zabývá vlivem atmosférické turbulence na fázové změny optického signálu ve volném prostředí, přičemž tato problematika je zkoumána pomocí interferometrické metody. Část práce je věnována popisu atmosférické ...
 • Vliv atmosférických turbulencí na optický svazek 

  Bárta, Miroslav
  Tato práce popisuje optický bezkabelový spoj a jeho využití v komunikačních technologiích. Vymezuje možné rušivé vlivy na přenášený optický signál, mezi něž patří šum signálu, útlum atmosféry a atmosférické turbulence. ...