Now showing items 1-3 of 3

 • Inovace motivačního systému společností 

  Procházková, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na inovaci motivačního systému ve vybraných společnostech. V práci je analyzován současný motivační systém a pomocí strukturovaného rozhovoru jsou zjištěny nedostatky v motivování zaměstnanců. ...
 • Odměňování a mzdová politika ve stavebním podniku 

  Lesák, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá odměňováním a mzdovou politikou ve stavebním podniku. V teoretické části je analyzována činnost stavebního podniku a jeho specifika, pracovně právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ...
 • Využití marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu 

  Vrána, Ivan
  Tato práce sleduje aplikaci marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu z hlediska investičního rozhodnutí. Výstupem této práce je aplikování vhodných marketingových analýz na konkrétním projektu ...