Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza event marketingu studentské organizace 

  Ježková, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace neziskové organizace se zaměřením na pořádání eventů a s tím související event marketing. Cílem analýzy je připravit podklady pro vytvoření a realizaci nového ...
 • Analýza životního stylu vysokoškolských studentů - time management 

  Andrlová, Gabriela
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu životního stylu studentů vysokých škol z hlediska Time Managementu. Hodnotí časové pojetí dne studentů a jeho využití z pohledu pohybu, jak studenti tráví volný čas, kolik hodin denně ...
 • Analýza životního stylu vysokoškolských studentů na VUT v Brně 

  Klíma, Josef
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu životního stylu vysokoškolských studentů na VUT v Brně. Vyhodnocuje stravovací a pohybové návyky a přináší návrhy řešení na zlepšení. Předkládá teoretické poznatky o zdravém životním ...
 • Návrh komunikační strategie 

  Staněk, Bohumil
  Předmětem této diplomové práce nazvané “Návrh komunikační strategie“ je analýza vysokoškolských studentů a médií vhodných pro cílení. První část je zaměřena na popis nejnovějších poznatků a trendů v dané problematice. Druhá ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Kolomazníková, Pavla
  Cílem práce je přesun Fakulty architektury VUT, která svými prostorovými možnostmi nevyhovuje požadavkům pro budoucí studium. Návrh nové Fakulty architektury usiluje o vytvoření nového prostoru pro studenty architektury, ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Cingeľ, Adam
  Fakulta architektúry ako celok nie je len obyčajným priestorom pre výuku študentov, je sama sebou vzorom a ukazuje svoje možnosti. Mala by využívať svoj potenciál a umožniť užívateľom na vlastnej koži pocítiť rôzne typy ...
 • PŘECHODNÉ BYDLENÍ PRO STUDENTY 

  Husková, Martina
  Predmetom bakalárskej práce je ďalšie rozpracovanie architektonickej štúdie vypracovanej na tému študentského bývania v Brne. Navrhnuté hlavné objekty sú riešené ako 4 podlažné, spojené centrálnym objektom, a vytvárajúce ...
 • Příroda. Mezi krajinou a městem. 

  Promna, Denisa
  Předmětem práce bylo vypracovat architektonicko – urbanistický návrh vstupního prostoru do areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci-Holici. Návrh se zaměřuje na pochopení místa plného života studentů ...
 • Příroda. Mezi krajinou a městem. 

  Čenovská, Kateřina
  Bakalářská práce za zabývá návrhem víceúčelové budovy v areálu Šlechtitelů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v městské části Holice. Tato budova bude sloužit nejen pro samotnou akademickou obec, ale i ...
 • Příroda. Mezi krajinou a městem. 

  Váchová, Veronika
  Cílem projektu, bylo navrhnout vstupní objekt Přírodovědecké fakulty University Palackého. Objekt by měl naplňovat potřeby studentů a pedagogů, vše co jim v areálu chybí, především nějaký větší krytý reprezentativní prostor, ...
 • Příroda. Mezi krajinou a městem. 

  Hamdanieh, Livine
  Tématem návrhu bylo vytvoření vstupního objektu do areálu Přírodovědecké fakulty, která se nachází na pomezí města a krajiny. Nově navržený vstupní objekt má možnost dát areálu novou identitu, jako místa nejen pro studenty, ...
 • Skripty pro podporu výuky 

  Mour, Lukáš
  Tato bakalářská práce analyzuje problematiku výuky - hodnocení studentských aktivit, zejména registrace studentů na týmové projekty, tvorbu tabulek hodnocení, kontrolu kompletnosti a formální správnosti odevzdaných souborů ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Švancara, Ondřej
  Studium - klid. Celá kompozice i výraz jsou podřízeny tomuto vztahu. Dům je klidný, jednoduchý, bez jakýchkoli složitějších kompozičních prvků tak, aby nechal prostor vlastní fantazii studentů. Jednoduchá kompozice a výraz ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Kubínová, Šárka
  Tématem mé bakalářské práce je studentské centrum na Poříčí – na rohu Táborského nábřeží a ulice Vídeňské. Navrhuji zde sedmipodlažní objekt obsahující studentské bydlení, menzu, sportovní vybavenost a klidný vnitřní dvůr. ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Hudečková, Petra
  Práce se zabývá studentským bydlením a menzou na nároží ulice Vídeňská a Táborského nábřeží v blízkosti řeky Svratky. Cílem bylo poskytnout ubytování a stravování pro 200 studentů s přidaným komerčním využitím. Objekt svou ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Syrový, Adam
  Spojení středověkého s funkcionalistickým. Akcentování nároží a komunikace s řekou. Výhled na okolí a panorama Brna.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Moler, Vít
  Studentské bydlení v nízkoenergetickém domě.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Kolář, Pavel
  studentské bydlení pro 200 osob
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Jireš, Martin
  dům, který se ohlíží na brněnské dominanty a zároveň nabézí hodnotný studentský život
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Kálalová, Kateřina
  Budova studentského centra doplňuje městský blok s ohledy na svojí unikátní polohu na nároží u řeky a s ohledem na přilehlé dominanty, zejména klášterní kostel v sousedství. Funkční náplní přízemí je vysokoškolská menza s ...