Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace 

    Derych, Miroslav
    Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření studentské organizace BEST Brno působící při VUT v Brně. Cílem této práce je analyzovat příjmy a výdaje, zhodnotit hospodaření organizace a navrhnout doporučení na zlepšení ...