Now showing items 1-5 of 5

 • Posouzení možnosti připojení větrného parku Drahany 45 MW do sítě 110 kV 

  Gregr, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku připojování nových zdrojů do elektrizační soustavy, a to především na ustálený chod a povolenou napěťovou změnu v uzlech sítě, které nastanou před a po připojení nového ...
 • Studie připojitelnosti výrobny 

  Sýkora, Martin
  Při zřizování nových výroben elektrické energie, nebo při úpravách výroben stávajících je třeba posoudit vlivy těchto výroben na elektrizační soustavu. Taková posouzení se řeší v tzv. studiích připojitelnosti, kdy se výpočty ...
 • Vypracování studie připojitelnosti pro FV elektrárnu 

  Krejčí, Tomáš
  Bakalářské práce se zabývá studií připojitelnosti pro FVE do distribuční soustavy. První časti, jsou zpracovány podmínky připojení nových zdrojů do distribuční soustavy se zaměřením na fotovoltaiku. Jednotlivé body jsou ...
 • Využití obnovitelných zdrojů realizací fotovoltaické elektrárny Drásov 

  Novotný, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o využívání obnovitelných zdrojů energií, konkrétně o fotovoltaických elektrárnách. Jsou schopné nejen přispívat k regeneraci životního prostředí a tvorbě elektřiny, ale také navíc k tvorbě ...
 • Začleňování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy 

  Michl, Pavel
  Cílem této diplomové práce je začleňování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy. V první části práce jsou uvedeny připojovací podmínky malých zdrojů do distribuční soustavy, včetně administrativních požadavků, ...