Now showing items 1-2 of 2

  • Akvapark Jeseník - vybrané geotechnické problémy 

    Kučera, Jakub
    Bakalářská práce pojednává o možných způsobech založení staveb. Blíže se zaměřuje na základové patky a piloty. V praktické části je řešení dvou variant založení tobogánu v rámci projektu Aquapark Jeseník. Navržené varianty ...
  • Návrh založení objektu 

    Adamík, Václav
    Cílem práce je představení zakládání staveb jako takového a bližší přiblížení problematiky hlubinného zakládání, kterým je zapotřebí nahradit zakládání plošné z důvodů malých únosností nebo příliš velké stlačitelnosti ...