Now showing items 1-5 of 5

 • Navrhování objektů jímání podzemní vody 

  Pavel, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou jímání vody pro vodárenské účely. V první části je práce zaměřena na historii a možnosti jímání vody a také náležitostí s tím spojených. Na problematiku je nahlíženo nejen z pohledu ...
 • Návrh závlahy sportovního areálu s využitím místních zdrojů podzemní vody 

  Mikulica, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem závlahy sportovního areálu s využitím místních zdrojů podzemní vody. Hlavní část práce je věnována vyhodnocení vydatnosti stávající studny, provedení zkušebních vrtů a hydrodynamické ...
 • Oceňování nemovitostí typu letní tábor 

  Šťastný, Miroslav
  Diplomová práce „Oceňování nemovitostí typu letní tábor“ je zaměřena na evidenci a ocenění veškerého nemovitého majetku, který tvoří součásti a příslušenství letního tábora u Vranovské přehrady. Teoretická část se zabývá ...
 • Odvodnění stavební jámy - numerická analýza 

  Krejzar, Vojtěch
  Předmětem práce je numerická analýza odvodnění stavební jámy. Úvodem jsou zmíněny příklady z praxe a shrnuty potřebné teoretické podklady. Jednotlivé dílčí problémy jsou modelovány jako 2D a 3D úlohy na zvoleném příkladu ...
 • Zdravotně technické instalace ubytovacích zařízení 

  Možná, Pavlína
  Diplomová práce "Zdravotně technické instalace ubytovacích zařízení" je zpracována ve formě projektové dokumentace zdravotně technických instalací dle platných předpisů. Řešený objekt je pětipodlažní, nepodsklepený. V ...