Now showing items 1-1 of 1

  • Studie připojitelnosti výrobny 

    Sýkora, Martin
    Při zřizování nových výroben elektrické energie, nebo při úpravách výroben stávajících je třeba posoudit vlivy těchto výroben na elektrizační soustavu. Taková posouzení se řeší v tzv. studiích připojitelnosti, kdy se výpočty ...