Now showing items 1-3 of 3

 • Modelování vlastností modelu HVS v Matlabu 

  Ševčík, Martin
  Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o modelu lidského vidění HVS (Human Visual System), který lze využít pro hodnocení kvality obrazu v oblasti televizní techniky. Byly popsány výpočty třech vybraných JND ...
 • Porovnání objektivních a subjektivních metrik kvality videa pro Ultra HDTV videosekvence 

  Bršel, Boris
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením kvality Ultra HDTV videosekvencií. V práci je najprv teoreticky priblížené kódovanie vybraných kodekov H.265/HEVC a VP9, objektívne hodnotiace metriky ako aj subjektívne metódy hodnotenia ...
 • Programová implementace subjektivnich testů zvukové kvality 

  Špeta, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá subjektivními metodami testování kvality zvuku dle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU. Práci lze tématicky rozdělit na čtyři části. V první pasáži je to výklad metod vycházejících ...