Now showing items 1-2 of 2

  • Digitalizace řízení procesu lyofilizace 

    Richter, Mojmír
    Předkládaná práce se zabývá technologickým procesem lyofilizace. Práce je zaměřena na optimalizaci řízení teploty a tlaku během procesu.
  • Interakce halogenidů lantanidů s konstrukčními materiály aparatur 

    Novotný, Radoslav
    Bezvodé halogenidy lanthanoidů jsou výchozí surovinou pro přípravu jejich různých sloučenin, ale také čistých kovů. Naše fakulta je využívá pro syntézy organokovových katalyzátorů. Tyto látky jsou velice citlivé na přítomnost ...