Now showing items 1-3 of 3

 • Kvalifikační požadavky uplatňované v rámci zadávacího řízení 

  Špaček, Václav
  Bakalářská práce se zabývá kvalifikačními předpoklady veřejného zadavatele na stavební práce. Jsou zde uvedeny jednotlivé druhy zadávacích řízení, včetně otevřeného, zjednodušeného podlimitního řízení a zakázek malého ...
 • Kvalifikační požadavky zadavatelů veřejných zakázek na stavební práce 

  Pospíšil, Petr
  Diplomová práce se zabývá kvalifikačními předpoklady veřejného zadavatele na stavební práce. V prvních 4 teoretických kapitolách je pojednáno o zadavatelích a druzích veřejných zakázek. Jsou zde rozebrány jednotlivé druhy ...
 • Podmínky účasti v zadávacím řízení 

  Paníček, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá podmínkami účasti v zadávacím řízení u veřejných zakázek na stavební práce. V první části jsou charakterizovány zadávací podmínky v souvislosti s režimem veřejné zakázky. Dále jsou teoreticky ...