Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro zpracování dat z oblasti evoluční biologie 

    Vogel, Ivan
    Tvorba fylogenetických stromů je v současnosti běžnou vizualizační metodou na vyjádření evolučních vztahů druhů. Tato práce se soustředí na vysvětlení matematické teorie popisující molekulární fylogenetiku a na návrh ...
  • Evoluční modely pro vyhodnocení příbuznosti organismů 

    Gregorová, Kateřina
    Práce je zaměřená na studium a popis evolučních modelů pro vyhodnocení evoluční vzdálenosti DNA sekvencí a proteinových sekvencí v aminokyselinové a kodónové reprezentaci. V rámci této práce byl vytvořen program, který ...