Now showing items 1-17 of 17

 • Antény s kryty z metamateriálů 

  Martínek, Luděk
  Tato práce se zabývá problematikou mikropáskových antén s kryty z metamateriálů. Nejprve jsou popsány planární antény, jejich problémy a vznik povrchových vln. Povrchové vlny způsobují nechtěné vazby mezi dílčími částmi ...
 • Bioplynové stanice 

  Freisleben, Jan
  Cílem této práce je popsat technologickou skladbu bioplynových stanic, substráty a proces fermentace.
 • Izolační vlastnosti struktur typu Flip chip 

  Dóczy, Robert
  Tato práce se zabývá problematikou izolačních vlastností mikroelektronických struktur. Konkrétně odporem izolační mezery, jež odděluje vodivé části systému. Jsou zde nastíněny vlivy, které na izolační odpor působí a také ...
 • Možnosti využití recyklátů v konstrukci zelených střech 

  Skalková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zelených střech a stavebních recyklátů. Studuje historii, funkci, přínosy a negativní dopady, skladbu, rozdělení a konstrukční vrstvy zelených střech. Popisuje produkci, uplatnění ...
 • Nástroje vyráběné ze slinutých karbidů 

  Opršál, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá řeznými nástroji vyráběnými z povlakovaných i nepovlakovaných slinutých karbidů. V první části práce je uvedeno rozdělení nástrojových materiálů. Další část se zabývá nepovlakovanými slinutými ...
 • Návrh dvoupásmové antény pro příjem WiFi signálu do USB klíče 

  Prchal, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem dvoupásmové antény pro příjem Wi-Fi signálu do USB modulu přijímače, který lze pomocí USB rozhraní připojit k notebooku nebo PC a pomocí tohoto přijímat dostupný Wi-Fi signál. Byly vybrány ...
 • Nové metody zvyšování výkonu obráběcích nástrojů 

  Janák, Marcel
  Táto bakalárska práca pojednáva o metódach, ktoré zvyšujú výkon obrábacích nástrojov. Prvá časť je základný prehľad delenia obrábacích nástrojov a nástrojových materiálov. Druhá časť je zameraná na všeobecné vplyvy, ktoré ...
 • Optimalizace tvorby tenkých vrstev kovových materiálů 

  Čejka, Marek
  Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací tvorby tenkých vrstev kovových materiálů. V rámci teoretické části byl zpracován přehled realizace tvorby tenkovrstvé struktury, zejména pomocí vakuových technik. Chemické ...
 • Planární antény na substrátech s elektromagnetickými zádržnými pásmy 

  Horák, Jiří
  Planární antény se využívají v mnoha oblastech techniky. Do skupiny planárních antén se řadí hlavně mikropáskové antény, které jsou velmi oblíbené pro jejich přednosti, jako je nízká hmotnost, nízký profil, snadná výroba ...
 • Použití konduktometrické metody pro měření vodivosti korozní vrstvy olověných slitin 

  Neoral, Jiří
  Olověné akumulátory jsou nejstarším a nejpoužívanějším typem sekundárních článků. Jejich nejčastějším použitím je coby zdroj energie startéru u automobilů. Pro nové aplikace jako je použití v hybridních elektrických vozidlech ...
 • Povlakované slinuté karbidy 

  Foltýn, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na povlakované slinuté karbidy, metody povlakování a vlastnosti povlaků. V první části práce je uvedeno základní rozdělení nástrojových materiálů, včetně popisu jejich vlastností a možností ...
 • PVD povlaky nové generace 

  Kantar, Filip
  Bakalářská práce se zabývá metodami povlakováni, řeznými materiály a novou generací povlaků. V první části jsou uvedeny a popsány základní povlakovací metody. Další část je zaměřena výhradně na PVD metody povlakování. Ve ...
 • Stanovení produkce bioplynu v bioplynové stanici 

  Heger, Jan
  Zaměřením této práce jsou výpočtové metody pro odhad výtěžnosti bioplynu v bioplynové stanici. Cílem je seznámení s výpočtovými metodami a určení jejich přesnosti provedené výpočtem. Zpřesňování odhadu produkce bioplynu ...
 • Tlustovrstvá topná deska s regulací výkonu 

  Lacika, Marek
  Táto práca sa zaoberá problematikou používaných topných dosiek a technológiou hrubých vrstiev. Teoretická časť diplomovej práce pozostáva z teoretického rozboru a popisu príslušnej technológie a používaných materiálov. ...
 • Vertikálně polarizovaná Yagiho anténa s magnetickým dipólem 

  Weigel, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá principy fungování a simulací planárních Yagiho antén s magnetickým dipólem. Simulace elektromagnetického pole probíhala v programu CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS). Jsou zde porovnány výsledky ...
 • Využití technologie studené kinetické depozice na materiálech používaných v elektrotechnice 

  Sámel, Maroš
  Účelom tejto diplomovej práce je zoznámenie sa s problematikou studenej kinetickej depozície (cold spray), pochopenie a porozumenie princípu fungovania tejto metódy, následné vyhodnotenie výhod a nevýhod oproti konvenčným ...
 • Výroba vícevrstvých desek s plošnými spoji 

  Janda, Ondřej
  Diplomová práce seznamuje s problematikou výroby vícevrstvých desek plošných spojů. Teoretická část popisuje materiály používané pro výrobu vícevrstvých DPS a jejich vlastnosti. Současně se zaměřuje na proces lisování ...