Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh bioplynové stanice 

    Kocián, Oldřich
    Diplomová práce je zaměřena na možnost využití biologicky rozložitelných odpadů v bioplynové stanici. V úvodní části je popsán princip tvorby bioplynu a rovněž jsou popsány vybrané konkrétní bioplynové stanice, na kterých ...
  • Nové technologie pro efektivní provoz bioplynových stanic 

    Uhlířová, Marcela
    Bakalářská práce je zaměřena na nové technologie pro efektivní provoz bioplynových stanic. V úvodní části je popsán provoz bioplynové stanice, její produkty a nedostatky spojené s bioplynovými stanicemi. Hlavní část práce ...