Now showing items 1-5 of 5

 • Chromatografické stanovení jednoduchých sacharidů ve vybraných nápojích 

  Jurečková, Zuzana
  Důležitou součástí nápojů jsou jednoduché sacharidy, proto se tato diplomová práce zaměřuje na tuto problematiku. Teoretická část se věnuje popisu vlastností, výrobě, metabolismu a využití jednoduchých sacharidů jako je ...
 • Návrh systémů pro cílený transport sloučenin se sladkou chutí 

  Demová, Radoslava
  Táto bakalárska práca je zameraná na možnosť imobilizácie sladidiel na vybraný nosičový systém. Teoretická časť práce bola venovaná informáciám o sladidlách, nosičových systémoch a možnosti imobilizačnej techniky. V ...
 • Optimalizace metody HPLC-ELSD pro stanovení sacharidů v potravinách 

  Laba, Marija
  Diplomová práce se zabývá optimalizací metody HPLC-ELSD pro stanovení sacharidů v potravinách. Teoretická část se věnuje klasifikaci a charakterizaci sacharidů, výskytu sacharidů v potravinách a jejich fyziologickému ...
 • Studium tepelných vlastností sacharózy 

  Pecháčková, Kateřina
  Práce je zaměřena na studium tepelných vlastností materiálů, které se využívají k akumulaci tepla na bázi fázové přeměny. Jedná se především o alkoholy cukrů (mannitol, erythritol), resp. o sacharidy (sacharóza). Tepelné ...
 • Sukralosa - nově povolené sladidlo v České republice 

  Chlebcová, Lenka
  Táto bakalárska práca sa zaoberá témou náhradného sladidla sukralózy. Pozornosť je venovaná spôsobu výroby, použitiu, jej vlastnostiam ako je sladkosť, chutnosť a vplyvu na ľudské zdravie, toxicite. V potravinárskom priemysle ...