Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce sufixových polí a jejich využití v bioinformatice 

    Hlávka, Ondřej
    Práce pojednává o perspektivní datové struktuře, která se nazývá sufixové pole. Tato datová struktura je zde podrobněji popsána a v práci je dále uvedeno rozdělení algoritmů pro konstrukci tohoto pole. Je zde popsáno několik ...
  • Konstrukce sufixových stromů a jejich využití v bioinformatice 

    Hlaváček, Pavel
    Práce se zabývá problematikou implementace sufixových stromů a jejich využití v bioinformatice. Jsou zde uvedeny různé druhy algoritmů pro tvorbu sufixových stromů. Především se zabývá implementací on-line metody pro tvorbu ...