Now showing items 1-15 of 15

 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Frolek, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku za období 2006 - 2010 za využití elementárních metod finanční analýzy. V úvodní části jsou uvedeny teoretické poznatky, na kterých je postavena část ...
 • Marketingový mix podniku 

  Bauer, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem společnosti Serv – All s.r.o. Předmětem této práce je provedení analýzy současného stavu podniku z hlediska marketingového mixu a vytvoření vlastních návrhů na jeho ...
 • Nádražní hala 

  Dušková, Jitka
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce nádražní haly, a to ve dvou variantách. Daný objekt je situován do intravilánu města Ústí nad Orlicí. Ocelovou konstrukci tvoří střední loď o rozměrech ...
 • Návrh a implementace skladového systému 

  Pokorný, Petr
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem skladového systému pro knihkupectví, dle specifických požadavků pro toto odvětví. Na základě analýzy stávajícího systému zjišťuji nedostatky a navrhuji řešení na jejich odstranění. ...
 • Návrh na realizaci projektu ve společnosti TOROLA design s.r.o. 

  Jakimov, Jan
  Diplomová práce pojednává o analýze firemního prostředí společnosti TOROLA design s.r.o. Na základě zjištěných poznatků, bude sestaven návrh a možnosti realizace projektu výroby a prodeje elektronického systému pro ...
 • Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků 

  Lusková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá výzkumem a analýzou úrovně spokojenosti zákazníků v rodinné stavební firmě. Byla provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Výzkum spokojenosti zákazníků dané firmy, provedený ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení kavárny 

  Mocharová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh podnikatelského záměru - založení kavárny. Podnikatelský záměr by měl posloužit majitelům jako plán pro založení kavárny ve skutečnosti. Obsahuje teoretickou část, která je důležitá ...
 • Návrh stroje pro stříhání a ohýbání vybrané součástky 

  Kvapil, Jan
  KVAPIL Jan: Návrh nástroje pro stříhání a ohýbání vybrané součástky Diplomová práce, která je vypracovaná v rámci magisterského studia M-VSR, obsahuje stručný přehled a popis technologie stříhání a ohýbání. V práci je ...
 • Návrh změn nákupního procesu ve vazbě na řízení dodavatelů 

  Losart, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh změn v nákupním procesu ve vazbě na řízení dodavatelů. Podává návrh změn nákupního procesu ke spokojenosti zákazníka z hlediska dodacích termínů, jakosti a nákladů. Analyzuje současný ...
 • Nosná konstrukce autosalonu 

  Náplava, Ondřej
  Předmětem této práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce autosalonu, a to ve dvou variantách. Daný objekt je situován v intravilánu města Uherské Hradiště. Ocelovou konstrukci tvoří dva objekty (hlavní a vedlejší), ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Langová, Karolína
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace konkrétní společnosti a navržení určitých doporučení pro zlepšení její finanční situace. První část je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy a představení ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ondruch, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení informačního systému vybrané firmy. Po detailní analýze stávajícího informačního systému společnosti je vyhodnocen aktuální stav a teoretické hrozby pro společnost. Následně jsou ...
 • RC oscilátory pro pásmo vyšších kmitočtů 

  Polách, Petr
  Diplomová práce pojednává o RC oscilátorech využitelných ve vyšších kmitočtových pásmech s použitím moderních funkčních bloků a operačních zesilovačů. Pro jednotlivé aktivní prvky (konvejor, operační zesilovač s proudovou ...
 • Trojka 

  Štefanigová, Denisa
  Akt malování jako akt milování Bakalářskou prací je série maleb na plátně, která usiluje o zpřítomnění erotických představ, jež si každý z nás den ode dne vytváří na základě vlastní imaginace. Jsou neuskutečněné, čili ...
 • Zhodnocení finanční situace v podniku 

  Šebesta, Marcel
  V této bakalářské práci je hodnocena finanční situace konkrétního podniku za léta 2004 – 2008. K tomu bylo použito účetních výkazů za tyto léta. Finanční situace je zkoumána elementárními metodami finanční analýzy. Tyto ...